Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consiliul European: regulamentul de procedură

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Consiliul European: regulamentul de procedură

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2009/882/UE a Consiliului European de adoptare a regulamentului său de procedură

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia prevede normele și procedurile de organizare a activității Consiliului European.
 • Acestea vizează:
  • rolul președintelui și al Secretariatului general;
  • pregătirea reuniunilor;
  • votul; și
  • publicarea deciziilor.

ASPECTE-CHEIE

 • Consiliul European se întrunește la Bruxelles de două ori pe semestru, fiecare reuniune desfășurându-se pe o perioadă de maximum două zile. Se pot convoca reuniuni suplimentare, dacă se consideră că sunt necesare.
 • Consiliul European este compus din:
 • Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate participă, de asemenea, la lucrările Consiliului.
 • Delegațiile naționale și cele ale Comisiei Europene la o reuniune a Consiliului European nu pot depăși 20 de persoane.
 • În principiu, deciziile se pronunță prin consens, dar se poate recurge la vot în cazurile prevăzute în tratate.
 • Consiliul European poate să facă publice rezultatele voturilor și eventualele declarații naționale care le însoțesc.
 • Reuniunile Consiliului European nu sunt publice.
 • În procesul-verbal al fiecărei reuniuni se menționează documentele transmise, concluziile aprobate, deciziile adoptate și eventualele declarații a căror includere a fost solicitată de un lider din UE.
 • Deciziile Consiliului European se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul în care acestea nu indică un destinatar anume.
 • Președintelui Consiliului European îi revine responsabilitatea generală pentru pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului.
 • Consiliul Afaceri Generale, compus din miniștri de externe, pregătește ordinea de zi a reuniunilor și urmărește aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate.
 • Consiliul Afaceri Generale analizează proiectul adnotat al ordinii de zi cu cel puțin patru săptămâni înainte de a se reuni Consiliul European. Acesta finalizează pregătirile pentru orice reuniune cu cel puțin cinci zile înainte de a se reuni liderii din UE.
 • Președintele Parlamentului European poate fi invitat să se adreseze Consiliului European.
 • Președintele Consiliului European prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Directiva a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

CONTEXT

În temeiul Tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, Consiliul European a devenit o instituție de sine stătătoare a UE, având propriul președinte. Rolul Consiliului European este să conducă politica UE și să definească prioritățile acesteia.

ACT

Decizia 2009/882/UE a Consiliului European din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 315, 2.12.2009, p. 51)

Data ultimei actualizări: 15.02.2016

Top