Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organele consultative ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organele consultative ale UE

 

SINTEZĂ

ASPECTE-CHEIE

UE are șapte instituții responsabile pentru diferite domenii ale legiferării și ale elaborării politicilor.

În plus, UE are două organe consultative care reprezintă diferite părți ale societății UE, care emit avize privind politicile și legislația, dar care nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Rol

CESE are trei responsabilități principale:

 • oferirea de consultanță Parlamentului European, Consiliului UE și Comisiei Europene;
 • promovarea dezvoltării unei UE mai apropiate de opiniile cetățenilor UE oferind organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor, precum și altor grupuri de interese, posibilitatea de a se exprima în cadrul discuțiilor politice;
 • asigurarea unui dialog continuu între UE și organizațiile societății civile și sprijinirea rolului acestora și a rolului unei participări mai ample la democrație.

Componența

 • CESE este alcătuit din 350 de membri. Repartizarea locurilor pentru fiecare țară a UE se decide de către Consiliu.
 • Membrii reprezintă organizațiile lucrătorilor și angajatorilor, precum și grupurile de interes din societatea civilă, în special din domeniul socioeconomic, civic, profesional și cultural.
 • Membrii sunt desemnați de guvernele naționale și sunt numiți în funcție de către Consiliu pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit.

Acțiune

 • CESE are nouă sesiuni plenare pe an.
 • CESE este consultat de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie pe o gamă largă de subiecte.
 • De asemenea, acesta emite avize din proprie inițiativă.

Rol

CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul decizional al UE, reflectând punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale în avizele pe care le prezintă instituțiilor UE.

Componența

 • CoR este alcătuit din 350 de membri. Repartizarea locurilor pentru fiecare țară a UE se decide de către Consiliu.
 • Membrii sunt reprezentanți aleși din cadrul autorităților locale și regionale.
 • Membrii sunt desemnați de guvernele naționale și sunt numiți în funcție de către Consiliu pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit.

Acțiune

CoR are șase sesiuni plenare pe an.

CoR este consultat în mod obligatoriu de către Comisie, Consiliu sau Parlamentul European cu privire la propuneri legislative care vizează domenii politice precum:

 • sănătatea;
 • educația;
 • ocuparea forței de muncă;
 • politica socială;
 • transportul;
 • energia.

De asemenea, CoR poate fi consultat de către Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie cu privire la alte aspecte din afara acestor domenii. De asemenea, acesta poate emite avize din proprie inițiativă.

Din momentul în care primește o propunere legislativă, CoR emite un aviz pe care îl transmite instituțiilor relevante.

CoR poate introduce două tipuri de acțiuni în fața Curții de Justiție a UE:

Data ultimei actualizări: 20.01.2016

Top