Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

 

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ÎNALTULUI REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE?

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant) este responsabil de coordonarea și elaborarea politicii externe și de securitate comune (PESC) a Uniunii Europene (UE), precum și a politicii de securitate și apărare comune. Înaltul Reprezentant este în același timp unul dintre vicepreședinții Comisiei Europene și, astfel, asigură coerența acțiunilor externe globale ale UE.

ASPECTE-CHEIE

Numire

Înaltul Reprezentant este numit pentru un mandat de cinci ani de Consiliul European printr-un vot cu majoritate calificată (cu acordul Președintelui Comisiei Europene). Numirea Înaltului Reprezentant este supusă și unui vot de aprobare din partea Parlamentului European în conformitate cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest lucru se datorează faptului că Înaltul Reprezentant este și unul dintre vicepreședinții Comisiei Europene, iar numirea Comisiei Europene în ansamblu necesită acceptul Parlamentului European.

Responsabilități

Înaltul Reprezentant contribuie la elaborarea PESC prin prezentarea de propuneri către Consiliul UE și Consiliul European.

Înaltul Reprezentant asigură ulterior punerea în aplicare a deciziilor adoptate.

În calitate de vicepreședinte a Comisiei, Înaltul Reprezentant asigură coerența și eficiența acțiunilor externe globale ale UE în domenii precum asistența pentru dezvoltare, comerțul, ajutorul umanitar și răspunsul la crize.

Înaltul Reprezentant prezidează întâlnirile dintre miniștrii afacerilor externe din cadrul Consiliului UE.

De asemenea, Înaltul Reprezentant reprezintă UE pentru aspecte referitoare la PESC.

Printre alte atribuții se numără conducerea Agenției Europene de Apărare și a Institutului pentru Studii de Securitate al UE.

Serviciul European de Acțiune Externă

Înaltul Reprezentant este asistat în exercitarea atribuțiilor sale de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE). SEAE a fost instituit prin Tratatul de la Lisabona și se întemeiază pe articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Este format din funcționari ai Secretariatului General al Consiliului și ai Comisiei, precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice ale țărilor UE.

CONTEXT

Poziția Înaltului Reprezentant se întemeiază pe articolele 18 și 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul de la Amsterdam din 1999 a creat poziția, deși responsabilitățile în materie de politici externe au fost împărtășite cu comisarul european pentru relații externe. Tratatul de la Lisabona din 2009 a extins responsabilitățile Înaltului Reprezentant și l-a numit pe titularul de mandat vicepreședinte al Comisiei, pentru a-i permite Înaltului Reprezentant să reprezinte UE mai bine în obiectivele de politică externă.

Data ultimei actualizări: 24.11.2015

Top