Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comisia Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comisia Europeană

SINTEZĂ

INTRODUCERE

Tratatul de la Lisabona a reafirmat funcțiile esențiale ale Comisiei cu privire la dreptul său de inițiativă, la funcțiile sale executive, de control și de reprezentare. Un anumit număr de modificări aduse se referă în mod special la componența Comisiei. În continuarea tratatelor de modificare anterioare, sunt consolidate rolul și puterile președintelui și ale Comisiei. Crearea postului de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie una dintre principalele inovații. În plus, prin Tratatul de la Lisabona s-a încercat reducerea numărului de comisari, dar Consiliul European nu și-a exprimat dorința de a pune în practică această prevedere.

COMPONENȚA

Potrivit principiului stabilit prin Tratatul de la Lisabona, Comisia ar trebuie să fie alcătuită dintr-un număr de comisari mai mic cu o treime decât numărul statelor membre și că membrii Comisiei ar trebui să fie aleși pe baza unui sistem de rotație fondat pe principiul egalității.

Cu toate acestea, în mai 2013, în baza unei dispense menționate în Tratat, Consiliul European a decis în unanimitate să mențină un număr de comisari (inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate) egal cu numărul de state membre. Consiliul va reexamina această decizie, ținând cont de efectele acesteia asupra funcționării Comisiei, până cel târziu înainte de numirea Comisiei care îi va succeda celei ce își va începe mandatul în 1 noiembrie 2014.

Tratatul de la Lisabona creează, totodată, o nouă funcție în cadrul Comisiei: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Rolul său este acela de a conduce politica externă a Uniunii. Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe și este, totodată, unul dintre vicepreședinții Comisiei. Acesta este numit de către Consiliul European, care hotărăște cu majoritate calificată, cu acordul președintelui Comisiei. În paralel, împreună cu președintele și ceilalți membri ai Comisiei, numirea acestuia este supusă votului de aprobare al Parlamentului European.

ROLUL PREȘEDINTELUI

Tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au extins mult prerogativele președintelui Comisiei. Acesta trebuie să definească orientările politice ale colegiului și, totodată, să hotărască organizarea internă a Comisiei. Președintele le dă, așadar, sarcini diferiților comisari și poate modifica responsabilitățile pe durata mandatului său. Acesta numește vicepreședinții dintre membrii Comisiei, cu excepția Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Începând de la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, acesta poate, de asemenea, să îi ceară unui comisar să renunțe la funcție fără a trebui să solicite aprobarea colegiului.

PROCEDURILE DE NUMIRE

Președintele Comisiei este numit de către Consiliul European, care hotărăște cu majoritate calificată, iar apoi de către Parlamentul European. Cu toate acestea, Tratatul de la Lisabona aduce noutăți prin introducerea unei legături directe între rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European și alegerea candidatului la președinția Comisiei. De acum înainte, Consiliul European trebuie să țină seama de rezultatele în Parlament atunci când desemnează persoana pe care intenționează să o numească în funcția de președinte al Comisiei. Această schimbare sporește responsabilitatea pe care o are Parlamentul în numirea președintelui. În acest scop și în contextul alegerilor europene din 2014, Comisia a recomandat ca partidele politice europene să își propună candidații la postul de președinte al Comisiei, crescând astfel miza politică asociată cu alegerile.

De comun acord cu președintele ales, Consiliul adoptă apoi lista persoanelor pe care le propune să fie numite membri ai Comisiei, cu excepția Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a independenței lor. Tratatul de la Lisabona adaugă un nou criteriu în ceea ce privește implicarea lor europeană. Întregul colegiu este aprobat printr-un vot al Parlamentului European.

TABEL RECAPITULATIV

Tratatul

Articole

Subiect

Tratatul privind Uniunea Europeană

17

Rolul și componența Comisiei; desemnarea președintelui Comisiei și prerogativele acestuia

Tratatul privind Uniunea Europeană

18

Desemnarea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și prerogativele acestuia

Tratatul privind funcționarea UE

244 la 250

Modul de funcționare a Comisiei

ACTE CONEXE

Decizia Consiliului European din 22 mai 2013 privind numărul de membri ai Comisiei Europene [ 2013/272/E U - Jurnalul Oficial L 165 din 18.10.2013].

Ultima actualizare: 09.04.2014

Top