Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consolidarea capacităţii de răspuns în caz de dezastre

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Consolidarea capacităţii de răspuns în caz de dezastre

Uniunea Europeană (UE) trebuie să pună bazele unei noi strategii pentru gestionarea dezastrelor de origine naturală sau umană. Această strategie trebuie să permită îmbunătăţirea coordonării intervenţiilor şi utilizarea instrumentelor existente.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 26 octombrie 2010, Consolidarea răspunsului european în caz de dezastre: rolul protecţiei civile şi al asistenţei umanitare (Text cu relevanţă pentru SEE) [COM(2010) 600 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comisia prezintă o serie de propuneri pentru consolidarea capacităţii de răspuns a Uniunii Europene (UE) în caz de calamitate naturală sau dezastru de origine umană. Într-adevăr, UE îşi oferă ajutorul victimelor dezastrelor ce survin în ţările membre UE, dar şi în restul lumii.

Astfel, noua strategie vizează facilitarea mobilizării competenţelor şi resurselor în materie de protecţie civilă şi de asistenţă umanitară.

Aceste propuneri se bazează pe două noi dispoziţii ale Tratatului de la Lisabona. Articolul 196 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care permite UE să amelioreze coordonarea europeană în caz de dezastru, şi articolul 122 din TFUE, care prevede constituirea unui ajutor financiar de solidaritate.

Coerenţa răspunsului

Noua strategie se întemeiază pe regruparea serviciilor de asistenţă umanitară şi protecţie civilă. În acest context, trebuie constituit un nou Centru de răspuns pentru situaţii de urgenţă în cadrul Direcţiei Generale Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă (ECHO) (EN) a Comisiei. Acesta trebuie să funcţioneze în strânsă legătură cu autorităţile de asistenţă umanitară şi protecţie civilă din ţările UE, precum şi coordonat cu Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) (DE) (EN) (FR) şi cu delegaţiile UE în caz de intervenţie în ţări terţe.

Comisia susţine de asemenea o mai bună coordonare cu Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), în special prin schimbul de informaţii. Calitatea acestui schimb de informaţii trebuie asigurată prin stabilirea mai multor niveluri de puncte de contact până la nivel local, prin instrumente de comunicare online, precum şi prin sistemul CECIS şi furnizarea de informaţii în timp real.

Eficacitatea răspunsului

Strategia vizează îmbunătăţirea eficacităţii intervenţiilor prin:

  • planificarea şi cartografierea prealabilă a resurselor şi a capacităţilor, în scopul asigurării unei desfăşurări imediate;
  • prepoziţionarea resurselor umanitare, prin construirea unei reţele logistice internaţionale, utilizând la maximum resursele locale;
  • evaluarea nevoilor, începând din faza trimiterii ajutoarelor şi continuând cu pregătirea pentru operaţiunile de redresare;
  • eficacitatea şi rentabilitatea operaţiunilor logistice, graţie unităţilor de coordonare la nivel european;
  • coordonarea transporturilor, apelând la sectoarele private şi militare, la organizaţiile internaţionale, dar şi sporind posibilităţile europene de cofinanţare;
  • utilizarea de mijloace militare, în special coordonând intervenţiile în cadrul Comisiei.

Comisia propune, de asemenea, creşterea vizibilităţii intervenţiilor europene cu ajutorul unei noi strategii de comunicare.

See also

  • Comisia Europeană, Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă (EN) (FR)

Ultima actualizare: 09.02.2011

Top