Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asistența alimentară umanitară

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asistența alimentară umanitară

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei Europene [COM(2010) 126 final] – Asistența alimentară umanitară

CARE ESTE OBIECTIVUL COMUNICĂRII?

Prezenta comunicare a Comisiei Europene definește cadrul strategic prin care UE furnizează asistență alimentară în cazul unei crize umanitare*.

Aceasta este prezentată împreună cu o altă comunicare a Comisiei privind securitatea alimentară legată de dezvoltare.

ASPECTE-CHEIE

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Obiectivul asistenței alimentare umanitare* a UE este de a asigura consumul de alimente suficiente, sigure și nutritive înainte, în timpul și după o criză umanitară pentru a se evita mortalitatea, malnutriția acută sau mecanismele negative de adaptare (de exemplu, acolo unde persoanele vulnerabile își vând activele sau se îndatorează).

Obiectivele specifice sunt:

 • 1.

  garantarea faptului că populațiile afectate de crize umanitare dispun de alimente adecvate, sigure și nutritive, au acces la acestea și le consumă;

 • 2.

  protejarea și restabilirea mijloacelor de subzistență și creșterea capacității de adaptare a grupurilor vulnerabile la șocuri viitoare și

 • 3.

  consolidarea capacității sistemului internațional de ajutor umanitar pentru acordarea asistenței alimentare.

Acestea cuprind:

 • furnizarea de asistență alimentară sub formă de lichidități, vouchere, produse alimentare și alte bunuri sau servicii, competențe și cunoștințe;
 • intervențiile complementare, precum accesul la combustibil, apă și igienă;
 • restabilirea mijloacelor de subzistență de bază, precum permiterea accesului fermierilor la semințe;
 • oferirea de asistență la prevenirea și tratarea malnutriției și
 • consolidarea capacității prin abordări, instrumente și formare îmbunătățite și inovatoare.

Alegerea celui mai adecvat răspuns, inclusiv a mijloacelor de transfer (de exemplu, lichidități sau în natură), se bazează pe contextul specific și se revizuiește în mod regulat.

PRINCIPII

Conform consensului european privind ajutorul umanitar, intervențiile din cadrul operațiunilor de asistență alimentară umanitară:

 • trebuie să respecte principiile umanitare fundamentale ale
  • umanității;
  • neutralității;
  • imparțialității și
  • independenței;
 • trebuie să fie bazate pe nevoi și pe rezultate, flexibile, eficace și inofensive;
 • trebuie să fie coordonate cu alți donatori și cu intervențiile menite să dezvolte securitatea alimentară pentru:
  • a asigura un nivel optim de satisfacere a nevoilor de ajutor de urgență și de ajutor de dezvoltare și
  • a maximiza posibilitățile de obținere a unui impact durabil, precum și capacitatea de adaptare a victimelor crizei alimentare.

Operațiunile de asistență

Asistența alimentară umanitară a UE se aplică, în general, când:

 • pragurile de urgență ale ratelor de mortalitate sau de malnutriție acută au fost atinse sau vor fi atinse din cauza unei insuficiențe alimentare, conform previziunilor;
 • există amenințări grave pentru populație sau riscuri de suferință extremă din cauza lipsei mijloacelor de subzistență sau a proastelor strategii de adaptare la criză (de exemplu, vânzarea activelor de producție, migrația sau practicile de supraviețuire riscante).

Cu toate acestea, asistența alimentară poate fi furnizată încă de la începutul unei crize, și nu numai la survenirea unor riscuri acute.

În mod normal, asistența alimentară umanitară nu trebuie utilizată pentru a combate insecuritatea alimentară cronică*, decât dacă:

 • situația prezintă un risc umanitar iminent și foarte grav;
 • alți actori nu pot interveni;
 • acțiunea poate avea un impact pozitiv rapid.

Alimente sigure, suficiente și locale

Oamenii ar trebui să aibă acces la alimente sigure și bine echilibrate, de o calitate suficientă și în cantități suficiente. Tipul de alimente propuse trebuie, dacă este posibil, să respecte preferințele alimentare locale.

CONTEXT

Aproximativ 795 de milioane de persoane din toată lumea – sau aproximativ o persoană din nouă – suferă de foame, conform celui mai recent raport ONU privind foametea (Situația insecurității alimentare în lume în 2015). Numărul țărilor africane care se confruntă cu crize alimentare s-a dublat de la 12 în 1990 la 24 în 2015. În 2014, doar Comisia a furnizat o finanțare umanitară de 349 de milioane EUR pentru asistență alimentară.

Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Criză umanitară: un eveniment care reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății, a siguranței, a securității sau a bunăstării oamenilor. O criză umanitară poate rezulta din dezastre naturale sau provocate de om, poate debuta rapid sau lent și poate avea o durată scurtă sau prelungită

Asistență alimentară umanitară: asistență alimentară furnizată victimelor crizelor umanitare

Insecuritate alimentară cronică: inabilitatea persistentă de a avea acces la un aport nutrițional adecvat, fie în mod constant, fie în mod periodic, sezonier

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European – Asistența alimentară umanitară [COM(2010) 126 final din 31.3.2010]

ACTE CONEXE

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește documentul Comunicare a Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European – Asistența alimentară umanitară [SEC(2010) 374 final din 31.3.2010]

Data ultimei actualizări: 18.07.2016

Top