Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veniturile și activitatea exploatațiilor agricole - statisticile UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veniturile și activitatea exploatațiilor agricole - statisticile UE

Rețeaua de informații contabile agricole (RICA) permite Comisiei Europene (CE) să culeagă informații privind veniturile și activitățile economice ale exploatațiilor agricole din Uniunea Europeană (UE), pentru a lua decizii avizate de conturare a viitoarei politici agricole comune.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană

SINTEZĂ

Pentru a asigura accesul simplu și convenabil al altor instituții și al publicului la rapoartele analitice anuale bazate pe RICA, rapoartele referitoare la anumite sectoare sunt publicate pe un site web dedicat.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele privind colectarea de informații contabile agricole comparabile în întreaga UE. Aceste informații se utilizează pentru a determina veniturile anuale ale exploatațiilor agricole și pentru analiza activității economice a acestora. Informațiile sunt colectate anual, pe baza unui eșantion compus din peste 80 000 de exploatații agricole.

Procesul de colectare a informațiilor contabile

Țările UE sunt responsabile de studiile de pe teritoriul lor, iar fiecare dintre ele trebuie să desemneze o agenție de legătură, care organizează colectarea de informații din diferite surse (cum ar fi exploatațiile agricole, birourile de contabilitate) și transmite aceste informații Comisiei în format electronic.

Un comitet național este responsabil de selectarea exploatațiilor participante (adică a exploatațiilor care participă la studiu). Dacă o țară a UE este compusă din mai multe diviziuni, comitetul național se poate baza pe comitete regionale.

Fișa de exploatație agricolă

Fiecare exploatație agricolă cuprinsă în studiu completează o fișă de tipul unui chestionar. Informațiile care trebuie colectate și furnizate CE sunt identice pentru toate țările UE, indiferent de practicile contabile ale acestora și de modul în care organizează procesul de colectare a informațiilor.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul (UE) nr. 1318/2013 modifică Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului (actul de bază privind RICA) și introduce anumite modificări ale normelor privind RICA.

Acesta conferă CE competența de a adopta acte delegate și de punere în aplicare. Aceste competențe delegate se referă, printre altele, la:

  • întocmirea listei de diviziuni pentru RICA (unele țări ale UE reprezintă o singură diviziune, iar altele, în special cele mai mari, sunt împărțite în unități teritoriale mai mici, cum sunt regiunile sau provinciile);
  • normele de stabilire a dimensiunii economice a exploatațiilor cuprinse în eșantion și normele privind planul de selecție a exploatațiilor participante;
  • principala clasificare privind tipologia exploatațiilor agricole din UE;
  • principalele grupuri de informații contabile care trebuie colectate și normele generale privind colectarea informațiilor.

Ca urmare a acestei competențe delegate, Regulamentul delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei stabilește norme de completare a unor elemente ale Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 (de exemplu, corespondența dintre tipurile de activitate agricolă sau lista principalelor grupe de informații contabile care urmează să fie colectate).

În ceea ce privește competențele de punere în aplicare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/220 al Comisiei stabilește norme privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului. Printre acestea se numără descrierea detaliată a grupului de informații contabile care urmează să fie colectate de la fiecare exploatație agricolă și pragurile economice aplicate în fiecare țară.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, informațiile fac obiectul unor norme stricte în materie de confidențialitate și pot fi utilizate numai pentru a răspunde nevoilor politicii agricole comune. De exemplu, acestea nu pot fi utilizate de autorități în scopuri care țin de impozitare sau de verificare a conformității.

De asemenea, regulamentul prevede asistarea Comisiei de Comitetul comunitar pentru rețeaua de informații de contabilitate agricolă, compus din reprezentanți ai tuturor țărilor UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (UE) nr. 1217/2009 a intrat în vigoare în 2010, iar modificarea introdusă prin Regulamentul (UE) nr. 1318/2013 se aplică din 1 ianuarie 2014.

Sunt disponibile informații suplimentare pe site-ul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1217/2009

4.1.2010

-

JO L 328, 15.12.2009, p. 27-38

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1318/2013

20.12.2013

-

JO L 340, 17.12.2013, pp. 1-6

ACTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei din 1 august 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (JO L 321, 7.11.2014, pp. 2-6)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (JO L 46, 19.2.2015, pp. 1-106)

Data ultimei actualizări: 02.09.2015

Top