Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Controlul cheltuielilor din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Controlul cheltuielilor din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)

Acest regulament organizează controalele efectuate de statele membre asupra întreprinderilor beneficiare ale Fondului european de garantare agricolă (FEGA). Astfel, regulamentul defineşte prerogativele serviciilor statelor membre şi procedurile de control al documentelor comerciale ale întreprinderilor. Regulamentul vizează, de asemenea, facilitarea cooperării între statele membre şi Comisie în cadrul operaţiunilor de control.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de garantare agricolă (versiune codificată).

SINTEZĂ

Fondul european de garantare agricolă (FEGA) reprezintă instrumentul financiar al politicii agricole comune destinat sprijinirii pieţelor agricole. Acest regulament este menit să asigure regularitatea ajutoarelor acordate în cadrul FEGA şi controlul utilizării acestora.

Programul de controale

În fiecare an, statele membre stabilesc un program al controalelor planificate, pe care îl transmit Comisiei. Programele sunt elaborate pe baza unei analize a riscurilor. Acestea trebuie să precizeze numărul întreprinderilor care urmează să fie controlate, repartizarea lor pe sectoare, precum şi criteriile care au stat la baza elaborării programului. În selecţia lor, statele membre trebuie să ţină seama de importanţa financiară a ajutoarelor acordate unei anumite întreprinderi în cadrul FEGA.

Agenţii de control

Statele membre trebuie să instituie un serviciu specializat însărcinat cu supravegherea aplicării regulamentului. Acest serviciu este direct responsabil cu realizarea sau coordonarea controalelor efectuate de agenţii de control. Regulamentul precizează că aceste servicii trebuie să fie specializate şi total independente de alte servicii responsabile cu acordarea ajutoarelor FEGA. De asemenea, agenţii Comisiei pot participa la astfel de controale. Aceştia au acces la toate documentele pregătite în vederea controalelor, dar, în niciun caz, nu pot exercita ei înşişi competenţele care le revin agenţilor naţionali de control.

Controlul documentelor întreprinderilor

Controlul documentelor comerciale constituie unul dintre cele mai eficiente mijloace de control al operaţiunilor financiare aferente ajutoarelor FEGA. Aceste documente includ, de exemplu, totalitatea registrelor, a documentelor justificative şi a corespondenţei întreprinderilor. Întreprinderile trebuie să păstreze aceste documente pe o perioadă de cel puţin trei ani, calculată de la sfârşitul anului în care au fost întocmite.

Statele membre trebuie să se asigure că agenţii de control au acces la documentele comerciale ale întreprinderilor, cu respectarea normelor naţionale de procedură penală referitoare la confiscarea documentelor.

Asistenţa reciprocă

Comisia poate coordona acţiunile comune care implică asistenţa reciprocă între două sau mai multe state membre. Această cooperare este necesară atunci când o întreprindere sau un terţ implicat în operaţiunile supuse controlului îşi are sediul:

  • în alt stat membru decât cel în care a intervenit vărsământul sumei în cauză;
  • în alt stat membru decât cel în care se află documentele necesare controlului.

Context

Acest regulament codifică şi abrogă Regulamentul (CEE) nr. 4045/89. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la regulamentul prezentat aici.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 485/2008

23.6.2008

-

JO L 143 din 3.6.2008

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1276/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind monitorizarea prin controale fizice a exporturilor de produse agricole care beneficiază de restituiri sau de alte sume [Jurnalul Oficial L 339 din 18.12.2008].

Regulamentul (CE) nr. 4/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de adoptare a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului privind controalele efectuate de statele membre asupra operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare de către Fondul european de orientare şi garantare agricolă, secţiunea „Garantare” [Jurnalul Oficial L 2 din 6.1.2004].

Regulamentul (CE) nr. 2311/2000 al Comisiei din 18 octombrie 2000 de stabilire a listei de măsuri pentru care nu se aplică Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului şi de abrogare a Deciziei 96/284/CE [Jurnalul Oficial L 265 din 19.10.2000].

Ultima actualizare: 02.12.2009

Top