Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cetățenia UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cetățenia UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană

SINTEZĂ

CE ESTE CETĂȚENIA UE?

Orice resortisant al unei țări a Uniunii Europene (UE) este automat cetățean al UE. Principiul este consacrat în tratatele UE și constituie un element-cheie pentru dezvoltarea unei identități europene. Cetățenia UE nu înlocuiește cetățenia națională. Aceasta doar o completează și le conferă oamenilor drepturi specifice.

ASPECTE-CHEIE

Cetățenia UE le conferă oamenilor dreptul de a:

călători și locui oriunde în Uniunea Europeană;

alege și de a fi aleși în cadrul alegerilor europene și locale acolo unde locuiesc;

beneficia de protecție diplomatică și de sprijin consular în întreaga lume, din partea oricărei alte țări a UE;

adresa petiții Parlamentului European cu privire la orice aspect care ține de responsabilitatea UE;

sesiza Ombudsmanul European în legătură cu cazurile percepute de administrare defectuoasă de către orice instituție a UE;

scrie oricărei instituții a UE într-una din limbile oficiale ale UE și de a primi răspuns în aceeași limbă;

accesa documentele Parlamentului European, ale Comisiei Europene și ale Consiliului în anumite condiții;

participa la examinările publice pentru admiterea în funcția publică a UE.

Tratatul de la Lisabona a introdus o formă suplimentară de participare a publicului, și anume inițiativa cetățenească. Aceasta îi permite unui milion de cetățeni dintr-un „număr semnificativ” de țări ale UE să îi solicite Comisiei să prezinte o propunere legislativă în orice domeniu care ține de responsabilitatea UE.

CONTEXT

Cetățenia UE este stabilită în articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în articolul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Data ultimei actualizări: 14.01.2016

Top