Help Print this page 

Document 32015R0704

Title and reference
Regulamentul (UE) 2015/704 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelul maxim pentru PCB-urile care nu sunt de tipul dioxinei în câinele de mare sălbatic capturat (Squalus acanthias) (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2015/2774
  • In force
OJ L 113, 1.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/704/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/27


REGULAMENTUL (UE) 2015/704 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelul maxim pentru PCB-urile care nu sunt de tipul dioxinei în câinele de mare sălbatic capturat (Squalus acanthias)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește nivelurile maxime pentru dioxine și bifenili policlorurați (PCB) asemănători dioxinelor și PCB care nu sunt de tipul dioxinei în pește și produsele pescărești.

(2)

Asociațiile părților interesate au furnizat date cu privire la prezența PCB-urilor care nu sunt de tipul dioxinei în câinele de mare sălbatic capturat (Squalus acanthias). Din datele respective se poate observa că nivelul maxim actual de 75 ng/g greutate umedă nu poate fi respectat în multe cazuri prin urmarea unor bune practici piscicole în condiții de captură și de creștere normale. Datele furnizate demonstrează că nivelul maxim actual nu este în concordanță cu principiul conform căruia nivelurile maxime de contaminanți sunt stabilite la nivelul cel mai scăzut ce poate fi atins în mod rezonabil. Prin urmare, este necesar să se mărească nivelul maxim actual pentru PCB-urile care nu sunt de tipul dioxinei în câinele de mare sălbatic capturat (Squalus acanthias), fără a pune în pericol sănătatea publică.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 5.3 se înlocuiește cu următorul text:

„5.3

Carne de pește, produse din pește și produse derivate (25) (34), exceptând:

țiparul sălbatic capturat

câinele de mare sălbatic capturat (Squalus acanthias)

pește de apă dulce sălbatic capturat, cu excepția speciilor de pești osoși capturați în apă dulce

ficatul de pește și produse derivate

uleiurile de pește

Nivelul maxim pentru crustacee se aplică mușchiului de pe apendice și abdomen (44). În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura) nivelul maxim se aplică mușchiului de pe apendice.

3,5 pg/g de greutate umedă

6,5 pg/g de greutate umedă

75 ng/g de greutate umedă”

.

2.

Următorul punct 5.4bis se introduce după punctul 5.4:

„5.4bis

Carne de câine de mare sălbatic capturat (Squalus acanthias) și produse derivate (34)

3,5 pg/g de greutate umedă

6,5 pg/g de greutate umedă

200 ng/g de greutate umedă”

.


Top