Help Export PDF Print this page 

Document 32013L0048

Titlu şi referinţă
Dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și de arestare cu mandat european

Sinteze ale legislației UE: acces direct la pagina cu principalele rezumate .
Afişare multilingvă
Data
 • Ultima revizuire: 16/06/2014
 • Data creării inițiale: 16/06/2014
Documente rezumate și conexe
Informații diverse
 • Autor: Oficiul pentru Publicații
Text

Dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și de arestare cu mandat european

Această directivă stabilește drepturile cetățenilor în cadrul procedurilor penale și de arestare cu mandat european, în special în ceea ce privește accesul la serviciile unui avocat.

ACT

Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate.

SINTEZĂ

Această lege a Uniunii Europene (UE) garantează dreptul suspecților și al persoanelor acuzate într-o cauză penală și al persoanelor vizate de un mandat european de arestare (denumite în continuare cetățeni), de a beneficia de serviciile unui avocat, precum și de a comunica după arestare.

Dreptul de a fi asistat de un avocat

Cetățenii trebuie să aibă acces la un avocat în mod neîntârziat:

 • înainte de a fi interogați de către autoritățile responsabile de aplicarea legii (de ex., poliția) sau autoritatea judiciară;
 • pe parcursul unei acțiuni de anchetare sau de strângere de probe (de ex., confruntare);
 • din momentul arestării;
 • în timp util, înainte de începerea audierii.

Mai exact, legea se referă la:

 • dreptul la întrevederi particulare și de a comunica cu un avocat;
 • dreptul avocatului de a participa efectiv pe parcursul interogării persoanei în cauză și de a participa la acțiunile de anchetare și de strângere de probe;
 • confidențialitatea tuturor formelor de comunicare (întrevederi, corespondență, conversații telefonice etc.).

În ceea ce privește persoanele vizate de un mandat european de arestare, directiva stabilește dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat în statul membru în care au fost arestate, dar și în statul membru care a emis mandatul.

Drepturi în caz de privare de liberate

Cetățenii privați de libertate au dreptul, în mod neîntârziat:

 • de a informa cel puțin o persoană la alegere, cu privire la arestarea lor. Dacă persoana arestată este un minor, tutorele trebuie informat cât mai curând posibil;
 • de a comunica cu cel puțin o persoană la alegere.

Resortisanții străini arestați într-o altă țară UE decât cea de origine, au dreptul de a contacta autoritățile consulare, de a fi vizitați și de a comunica cu acestea și de a beneficia de asistență juridică din partea acestora.

Excepții

Directiva permite posibilitatea de a deroga temporar de la anumite drepturi, în circumstanțe excepționale și în condiții strict definite.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2013/48/UE

27.11.2013

27.11.2016

JO L 294 din 6.11.2013

ACTE CONEXE

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale [Jurnalul Oficial L 280 din 26.10.2010].

Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale [Jurnalul Oficial L 142 din 1.6.2012].

Recomandarea Comisiei din 27 noiembrie 2013, privind dreptul la asistență juridică pentru persoanele suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale [Jurnalul Oficial C 378 din 24.12.2013].

Recomandarea Comisiei din 27 noiembrie 2013, privind garanțiile procedurale pentru persoanele vulnerabile suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale [Jurnalul Oficial C 378 din 24.12.2013].

Ultima actualizare: 16.06.2014

Sus