Help Print this page 

Document L:2012:355:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 355, 21 decembrie 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: Uniunea Europeană
  • Form: Jurnalul Oficial
Text
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.355.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 355

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
21 decembrie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

BUGETE

 

 

2012/781/UE, Euratom

 

*

Adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012

1

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.Orice venit menţionat la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul financiar, înscris la titlurile 5 şi 6 ale situaţiei veniturilor, poate conduce la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.Cifrele pentru execuţie privesc toate creditele autorizate, inclusiv creditele bugetare, creditele suplimentare şi veniturile corespunzătoare.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top