Help Print this page 

Document L:2010:064:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 64, 12 martie 2010

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 12/03/2010
Miscellaneous information
  • Author: Uniunea Europeană
  • Form: Jurnalul Oficial
Text
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.064.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 64

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
12 martie 2010


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

BUGETE

 

 

Parlamentul European

 

 

2010/117/UE, Euratom

 

*

Adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010

1

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.Orice venit menționat la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul financiar, înscris la titlurile 5 și 6 ale situației veniturilor, poate conduce la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.Cifrele pentru execuție privesc toate creditele autorizate, inclusiv creditele bugetare, creditele suplimentare și veniturile corespunzătoare.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top