Help Print this page 

Document L:2008:107:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 107, 17 aprilie 2008

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 17/04/2008
Miscellaneous information
  • Author: Uniunea Europeană
  • Form: Jurnalul Oficial
Text
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 107

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
17 aprilie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 338/2008 al Consiliului din 14 aprilie 2008 de adaptare a cotelor de pescuit de cod care urmează să fie alocate Poloniei în Marea Baltică (subdiviziunile 25-32, apele CE) în perioada 2008-2011

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 339/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

4

 

*

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (1)

6

 

 

Regulamentul (CE) nr. 341/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în aprilie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

26

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/308/CE

 

*

Decizia Consiliului din 7 aprilie 2008 de numire a doi membri și a doi membri supleanți austrieci în cadrul Comitetului Regiunilor

28

 

 

2008/309/CE

 

*

Decizia Consiliului din 7 aprilie 2008 de numire a unui membru belgian în cadrul Comitetului Regiunilor

29

 

 

2008/310/CE

 

*

Decizia Consiliului din 7 aprilie 2008 de numire a șapte membri din Regatul Unit și a șapte supleanți din Regatul Unit în cadrul Comitetului Regiunilor

30

 

 

2008/311/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2008 de numire a unui membru irlandez în cadrul Comitetului Economic și Social European

31

 

 

Comisie

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Decizia Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a formularului standard pentru supravegherea și controlul expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat, prevăzut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 793]

32

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

 

2008/313/PESC

 

*

Decizia Comitetului politic și de securitate CIAD/2/2008 din 18 martie 2008 de înființare a Comitetului contribuitorilor pentru operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană

60

 

*

Acțiunea comună 2008/314/PESC a Consiliului din 14 aprilie 2008 privind sprijinul pentru activitățile AIEA în domeniile securității și verificării nucleare și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

62

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top