Help Print this page 
Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 045, 15 februarie 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Dates
  • Date of document: 15/02/2014
Miscellaneous information
  • Author: Uniunea Europeană
Text
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2014.045.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 45

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
15 februarie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2014/C 045/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 39, 8.2.2014

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2014/C 045/02

Cauza C-111/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 4 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Articolul 108 alineatele (1) și (2) TFUE — Ajutor acordat de Republica Lituania pentru achiziționarea de terenuri agricole — Competența Consiliului Uniunii Europene — Scheme de ajutoare existente — Măsuri utile — Caracterul indisociabil a două scheme de ajutoare — Schimbarea împrejurărilor — Împrejurări excepționale — Criză economică — Eroare vădită de apreciere — Principiul proporționalității]

2

2014/C 045/03

Cauza C-117/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 4 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Articolul 88 alineatele (1) și (2) CE — Ajutor acordat de Republica Polonă pentru achiziționarea de terenuri agricole — Competența Consiliului Uniunii Europene — Schemă de ajutoare existentă — Aderarea Republicii Polone la Uniunea Europeană — Ajutor acordat înainte de aderare — Măsuri adecvate — Caracterul indisociabil a două scheme de ajutoare — Schimbarea împrejurărilor — Împrejurări excepționale — Criză economică — Eroare vădită de apreciere — Principiul proporționalității]

2

2014/C 045/04

Cauza C-118/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 4 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Articolul 108 alineatele (1) și (2) TFUE — Ajutor acordat de Republica Letonia pentru achiziționarea de terenuri agricole — Competența Consiliului Uniunii Europene — Schemă de ajutoare existentă — Aderarea Republicii Letonia la Uniunea Europeană — Ajutor acordat înainte de aderare — Măsuri adecvate — Caracterul indisociabil a două scheme de ajutoare — Schimbarea împrejurărilor — Împrejurări excepționale — Criză economică — Eroare vădită de apreciere — Principiul proporționalității]

3

2014/C 045/05

Cauza C-121/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 4 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Articolul 108 alineatele (1) și (2) TFUE — Ajutor acordat de Ungaria pentru achiziționarea de terenuri agricole — Competența Consiliului Uniunii Europene — Schemă de ajutoare existentă — Măsuri adecvate — Caracterul indisociabil a două scheme de ajutoare — Schimbarea împrejurărilor — Împrejurări excepționale — Criză economică — Eroare vădită de apreciere — Principiul proporționalității]

3

2014/C 045/06

Cauza C-446/11 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Edison SpA (Recurs — Înțelegeri — Piața europeană a peroxidului de hidrogen și a perboratului de sodiu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Imputabilitate a comportamentului ilicit — Obligația de motivare)

4

2014/C 045/07

Cauza C-447/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 decembrie 2013 — Caffaro Srl, plasată în regim de administrare extraordinară/Comisia Europeană (Recurs — Înțelegeri — Piața europeană a peroxidului de hidrogen și a perboratului de sodiu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Calculul amenzii — Durata încălcării — Prescripție — Circumstanțe atenuante)

4

2014/C 045/08

Cauza C-448/11 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 decembrie 2013 — SNIA Spa, aflată în regim de administrare extraordinară/Comisia Europeană (Recurs — Înțelegeri — Piața europeană a peroxidului de hidrogen și a perboratului de sodiu — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE — Atribuirea răspunderii în materie de concurență — Criteriul de continuitate economică — Încălcarea dreptului la apărare — Obligație de motivare)

5

2014/C 045/09

Cauza C-449/11 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 decembrie 2013 — Solvay Solexis SpA/Comisia Europeană (Recurs — Înțelegeri — Piața europeană a peroxidului de hidrogen și a perboratului de sodiu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Durata încălcării — Prescripție — Noțiunile „acord” și „practică concertată” — Noțiunea „încălcare unică și continuă” — Calculul amenzii)

5

2014/C 045/10

Cauza C-455/11 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 decembrie 2013 — Solvay SA/Comisia Europeană (Recurs — Înțelegeri — Piața europeană a peroxidului de hidrogen și a perboratului de sodiu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Durata încălcării — Noțiunile „acord” și „practică concertată” — Comunicare privind cooperarea — Obligația de motivare — Reducerea amenzii)

6

2014/C 045/11

Cauza C-576/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 noiembrie 2013 — Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/271/CEE — Tratarea apelor urbane reziduale — Hotărâre a Curții prin care se constată o neîndeplinire a obligațiilor — Neexecutare — Articolul 260 TFUE — Sancțiuni pecuniare — Impunerea unei penalități cu titlu cominatoriu și a unei sume forfetare)

6

2014/C 045/12

Cauzele conexate C-618/11, C-637/11 și C-659/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública [Fiscalitate — TVA — A șasea directivă 77/388/CEE — Articolul 11 secțiunea A alineatul (1) litera (a), alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) litera (c) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 73, articolul 78 primul paragraf litera (a) și articolul 79 primul paragraf litera (c) — Baza de impozitare a TVA-ului datorat pentru servicii de difuzare de publicitate comercială — Taxă pe difuzarea de publicitate comercială]

7

2014/C 045/13

Cauza C-13/12 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 noiembrie 2013 — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană [Recurs — Dumping — Regulamentul (CE) nr. 172/2008 — Importuri de ferosiliciu originare din China, Egipt, Kazahstan, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și din Rusia — Regulamentul (CE) nr. 384/96 — Articolul 2 alineatul (9) — Prețuri la export — Articolul 3 alineatele (5) și (6) — Stabilirea prejudiciului — Articolul 6 alineatul (7) — Anchetă — Articolul 8 alineatul (4) — Ofertă de angajamente — Versiune neconfidențială — Articolul 20 alineatul (1) — Informații ale părților — Acord de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte]

7

2014/C 045/14

Cauzele conexate C-159/12 — C-161/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese și alții (C-159/12), Maria Rosa Gramegna/ASL Lodi și alții (C-160/12), Anna Muzzio/ASL Pavia și alții (C-161/12) (Libertatea de stabilire — Articolul 49 TFUE — Sănătate publică — Legislație națională care interzice parafarmaciilor vânzarea de medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală suportate de pacient)

8

2014/C 045/15

Cauza C-166/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 5 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajský soud v Praze — Republica Cehă) — Radek Časta/Česká správa sociálního zabezpečení [Trimitere preliminară — Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor — Regulamentele (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 și (CE, Euratom) nr. 723/2004 — Funcționari ai Uniunii — Drepturi de pensie dobândite în sistemul național — Transfer în sistemul de pensii al Uniunii — Metodă de calcul — Noțiunea „capitalul […] reprezentând drepturile de pensie”]

8

2014/C 045/16

Cauza C-272/12 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 10 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Irlanda, Republica Franceză, Republica Italiană, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd (Recurs — Ajutoare de stat — Scutire de accize pentru uleiurile minerale — Atribuțiile instanței — Motiv invocat din oficiu de instanța Uniunii — Raport între armonizarea fiscală și controlul ajutoarelor de stat — Competențele Consiliului și, respectiv, ale Comisiei — Principiul securității juridice — Prezumția de legalitate a actelor Uniunii)

9

2014/C 045/17

Cauza C-280/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 28 noiembrie 2013 — Consiliul Uniunii Europene/Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Comisia Europeană (Recurs — Măsuri restrictive adoptate împotriva Republicii Islamice Iran cu scopul de a împiedica proliferarea nucleară — Înghețarea fondurilor — Obligația de a justifica temeinicia măsurii)

10

2014/C 045/18

Cauza C-309/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 28 noiembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Central Administrativo Norte — Portugalia) — Maria Albertina Gomes Viana Novo și alții/Fundo de Garantia Salarial, IP (Trimitere preliminară — Directiva 80/987/CEE — Directiva 2002/74/CE — Protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvabilității angajatorului — Instituții de garantare — Limitarea obligației de plată a instituțiilor de garantare — Creanțe salariale devenite exigibile cu mai mult de șase luni înaintea formulării unei acțiuni în justiție în constatarea insolvabilității angajatorului)

10

2014/C 045/19

Cauza C-319/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 noiembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa (TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 132-134 și articolul 168 — Scutiri — Servicii de educație prestate în scop lucrativ de organisme de drept privat — Drept de deducere)

11

2014/C 045/20

Cauza C-394/12: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 10 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Asylgerichtshof — Austria) — Shamso Abdullahi/Bundesasylamt [Trimitere preliminară — Sistemul european comun de azil — Regulamentul (CE) nr. 343/2003 — Determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil — Controlul respectării criteriilor de responsabilitate pentru examinarea cererii de azil — Întinderea controlului jurisdicțional]

12

2014/C 045/21

Cauza C-413/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Provincial de Salamanca — Spania) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España SL (Trimitere preliminară — Directiva 93/13/CEE — Acțiune în încetare formulată de o asociație regională pentru protecția consumatorilor — Instanța competentă teritorial — Imposibilitate de a exercita o cale de atac împotriva unei decizii de declinare de competență pronunțate în primă instanță — Autonomie procedurală a statelor membre — Principiile echivalenței și efectivității)

12

2014/C 045/22

Cauza C-450/12: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 12 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau/Hauptzollamt Duisburg (Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Pozițiile 7307 și 7321 — Seturi de burlane de sobă — Noțiunile „părți” de sobe de încălzit și „accesorii de țevărie”)

13

2014/C 045/23

Cauza C-486/12: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 12 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Țările de Jos) — în procedura inițiată de X (Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal — Directiva 95/46/CE — Condiții de exercitare a dreptului de acces — Perceperea unor taxe excesive)

13

2014/C 045/24

Cauza C-493/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (Chancery Division) — Regatul Unit) — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc [Medicamente de uz uman — Certificat suplimentar de protecție — Regulamentul (CE) nr. 469/2009 — Articolul 3 — Condiții de obținere a acestui certificat — Noțiunea „produs protejat de un brevet de bază în vigoare” — Criterii — Conținutul revendicărilor brevetului de bază — Precizie și detaliere — Definiție funcțională a unui principiu activ — Definiție structurală a unui principiu activ — Convenția privind brevetul european]

14

2014/C 045/25

Cauza C-508/12: Hotărârea Curții (Camera noua) din 5 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesgericht Salzburg — Austria) — Walter Vapenik/Josef Thurner [Spațiul de libertate, securitate și justiție — Regulamentul (CE) nr. 805/2004 — Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate — Condițiile de certificare ca titlu executoriu european a unei hotărâri judecătorești — Situație în care hotărârea a fost pronunțată în statul membru al creditorului într-un litigiu între două persoane care nu desfășoară activități comerciale sau profesionale]

14

2014/C 045/26

Cauza C-514/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesgericht Salzburg — Austria) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg [Libera circulație a lucrătorilor — Articolul 45 TFUE — Regulamentul (UE) nr. 492/2011 — Articolul 7 alineatul (1) — Reglementare națională care prevede luarea în considerare în parte a perioadelor de activitate realizate la alți angajatori decât Land Salzburg — Restricție privind libera circulație a lucrătorilor — Justificări — Motive imperative de interes general — Obiectivul de fidelizare — Simplificare administrativă — Transparență]

15

2014/C 045/27

Cauza C-523/12: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 12 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia (Trimitere preliminară — Libera prestare a serviciilor — Subvenții publice cofinanțate din Fondul social european, în favoarea studenților înscriși la o specializare postuniversitară — Reglementare regională care vizează îmbunătățirea nivelului local de formare și care condiționează acordarea burselor de cerințe referitoare la operatorii care organizează cursurile postuniversitare — Condiția privind o experiență neîntreruptă de 10 ani)

15

2014/C 045/28

Cauza C-561/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 decembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Riigikohus — Estonia) — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium (Achiziții publice — Procedură de negociere prin publicarea unui anunț de participare — Posibilitatea autorității contractante de a negocia cu privire la oferte neconforme cerințelor obligatorii ale specificațiilor tehnice stabilite în caietul de sarcini al contractului)

16

2014/C 045/29

Cauza C-576/12 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 noiembrie 2013 — Ivan Jurašinović/Consiliul Uniunii Europene [Recurs — Acces la documentele instituțiilor — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Excepții de la dreptul de acces — Articolul 4 alineatul (1) litera (a) prima și a treia liniuță — Siguranță publică — Relații internaționale]

16

2014/C 045/30

Cauza C-558/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský súd v Prešove (Slovacia) la 29 octombrie 2013 — CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

17

2014/C 045/31

Cauza C-559/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 30 octombrie 2013 — Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald

17

2014/C 045/32

Cauza C-561/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Obvodní soud pro Prahu 1 (Republica Cehă) la 29 octombrie 2013 — Hoštická a.s. și alții/Ministerstvo zemědělství

17

2014/C 045/33

Cauza C-597/13 P: Recurs introdus la 22 noiembrie 2013 de Total SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 13 septembrie 2013 în cauza T-548/08, Total SA/Comisia Europeană

18

2014/C 045/34

Cauza C-605/13 P: Recurs introdus la 25 noiembrie 2013 de Issam Anbouba împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 septembrie 2013 în cauza T-563/11, Anbouba/Consiliul

19

2014/C 045/35

Cauza C-618/13 P: Recurs introdus la 27 noiembrie 2013 de Zucchetti Rubinetteria SpA împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a patra) din 16 septembrie 2013 în cauza T-396/10, Zucchetti Rubinetteria/Comisia Europeană

19

2014/C 045/36

Cauza C-619/13 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2013 de Mamoli Robinetteria SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 16 septembrie 2013 în cauza T-376/10, Mamoli Robinetteria/Comisia

20

2014/C 045/37

Cauza C-630/13 P: Recurs introdus la 25 noiembrie 2013 de Issam Anbouba împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 septembrie 2013 în cauza T-592/11, Anbouba/Consiliul

21

2014/C 045/38

Cauza C-634/13 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2013 de Total Marketing Services, succesoare în drepturi a Total Raffinage Marketing, împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 13 septembrie 2013 în cauza T-566/08, Total Raffinage Marketing/Comisia

22

2014/C 045/39

Cauza C-639/13: Acțiune introdusă la 3 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Polonă

23

2014/C 045/40

Cauza C-642/13 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2013 de Villeroy & Boch — Belgium împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 16 septembrie 2013 în cauzele conexate T-373/10, T-374/10, T-382/10 și T-402/10, Villeroy & Boch/Comisia

23

2014/C 045/41

Cauza C-644/13 P: Recurs introdus la 5 decembrie 2013 de Villeroy & Boch împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 16 septembrie 2013 în cauzele T-374/10, T-382/10 și T-402/10, Villeroy & Boch Austria și alții/Comisia

24

2014/C 045/42

Cauza C-648/13: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Polonă

25

2014/C 045/43

Cauza C-660/13: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2013 — Consiliul Uniunii Europene/Comisia Europeană

26

2014/C 045/44

Cauza C-674/13: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania

26

2014/C 045/45

Cauza C-682/13 P: Recurs introdus la 23 decembrie 2013 de Andechser Molkerei Scheitz GmbH împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a doua) din 15 octombrie 2013 în cauza T-13/12, Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Comisia Europeană

27

 

Tribunalul

2014/C 045/46

Cauza T-388/12: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2013 — Singer/OAPI — Cordia Magyarország (CORDIO) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale CORDIO — Marca comunitară verbală anterioară CORDIA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

29

2014/C 045/47

Cauza T-38/09: Ordonanța Tribunalului din 9 decembrie 2013 — El Corte Inglés/Comisia [„Uniune vamală — Import de produse textile declarate ca fiind originare din Jamaica — Recuperare «ulterioară» a unor taxe la import — Cerere de remitere a taxelor — Articolul 220 alineatul (2) litera (b) și articolul 239 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Decizie a Comisiei de respingere — Anulare de către instanța națională a deciziei autorităților naționale de înscriere ulterioară a taxelor în evidența contabilă — Nepronunțare asupra fondului”]

29

2014/C 045/48

Cauza T-150/11: Ordonanța Tribunalului din 10 decembrie 2013 — Gobierno de Aragón și alții/Consiliul („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Decizie privind ajutoarele pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive — Anulare în parte — Indisociabilitate — Inadmisibilitate”)

30

2014/C 045/49

Cauza T-634/11 P: Ordonanța Tribunalului din 19 decembrie 2013 — da Silva Tenreiro/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Recrutare — Anunț pentru ocuparea unui post vacant — Numire în funcția de director al Direcției E «Justiție» din cadrul Direcției Generale «Justiție, Libertate și Securitate» a Comisiei — Respingerea candidaturii reclamantului — Numirea unui alt candidat — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat”)

30

2014/C 045/50

Cauza T-23/12: Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2013 — MAF/EIOPA („Acțiune în anulare — Regim lingvistic — Publicarea de către EIOPA a unor documente informative pe site-ul său internet exclusiv în engleză — Acte care nu sunt supuse căilor de atac — Inadmisibilitate”)

31

2014/C 045/51

Cauza T-38/12: Ordonanța Tribunalului din 26 noiembrie 2013 — Pips BV/OAPI — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

31

2014/C 045/52

Cauza T-179/12: Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2013 — Wirtgen/OAPI (Forma unui dispozitiv de fixare dălți) („Marcă comunitară — Refuzul înregistrării — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

31

2014/C 045/53

Cauza T-492/12: Ordonanța Tribunalului din 10 decembrie 2013 — von Storch și alții/BCE („Acțiune în anulare — Decizii adoptate de BCE — Caracteristici tehnice referitoare la operațiunile monetare cu titluri din Eurosistemi — Măsuri pentru a conserva disponibilitatea garanțiilor — Măsuri temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistemi și eligibilitatea colateralului — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”)

32

2014/C 045/54

Cauza T-32/13 P: Ordonanța Tribunalului din 19 decembrie 2013 — da Silva Tenreiro/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Recrutare — Anunț pentru ocuparea unui post vacant — Numire în postul de director al Direcției A «Justiție civilă» din cadrul Direcției generale «Justiție» a Comisiei — Respingerea candidaturii reclamantului — Numirea unui alt candidat — Abuz de putere — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit neîntemeiat”)

32

2014/C 045/55

Cauza T-203/13 P: Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2013 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Respingerea acțiunii în primă instanță ca vădit inadmisibilă — Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii și semnată prin intermediul unei ștampile care reproduce semnătura avocatului — Depunerea originalului după expirarea termenului — Tardivitatea acțiunii — Recurs vădit nefondat”)

33

2014/C 045/56

Cauza T-204/13 P: Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2013 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Respingerea acțiunii în primă instanță ca vădit inadmisibilă — Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii și semnată prin intermediul unei ștampile care reproduce semnătura avocatului — Depunerea originalului după expirarea termenului — Tardivitatea acțiunii — Recurs vădit nefondat”)

33

2014/C 045/57

Cauza T-205/13 P: Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2013 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Respingerea acțiunii din primă instanță ca vădit inadmisibilă — Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii și semnată prin intermediul unei ștampile care reproduce semnătura avocatului — Depunere a originalului după expirarea termenului — Tardivitatea acțiunii — Recurs vădit nefondat”)

33

2014/C 045/58

Cauza T-242/13: Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2013 — Castell Macía/OAPI — PJ Hungary (PEPE CASTELL) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

34

2014/C 045/59

Cauza T-505/13 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 8 ianuarie 2014 — Stichting Sona și Nao/Comisia („Măsuri provizorii — Regim privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări — Al zecelea Fond european de dezvoltare — Modalități de punere în executare — Antilele Olandeze — Cerere de suspendare a executării — Cerere de măsuri provizorii — Admisibilitate”)

34

2014/C 045/60

Cauza T-578/13: Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2013 — Luxembourg Pamol (Cipru) și Luxembourg Industries/Comisia

35

2014/C 045/61

Cauza T-580/13: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2013 — Real Express/OAPI — MIP Metro (real)

35

2014/C 045/62

Cauza T-607/13: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2013 — Granette & Starorežná Distilleries/OAPI — Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.)

36

2014/C 045/63

Cauza T-618/13: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2013 — Oracle America/OAPI — Aava Mobile (AAVA CORE)

36

2014/C 045/64

Cauza T-624/13: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2013 — The Tea Board/OAPI — Delta Lingerie (Darjeeling)

37

2014/C 045/65

Cauza T-625/13: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2013 — The Tea Board/OAPI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

37

2014/C 045/66

Cauza T-626/13: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2013 — The Tea Board/OAPI — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

38

2014/C 045/67

Cauza T-627/13: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2013 — The Tea Board/OAPI — Delta Lingerie (Darjeeling)

38

2014/C 045/68

Cauza T-639/13: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2013 — Watch TV/Consiliul

39

2014/C 045/69

Cauza T-643/13: Acțiune introdusă la 3 decembrie 2013 — Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Comisia Europeană

39

2014/C 045/70

Cauza T-659/13: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2013 — Republica Cehă/Comisia

40

2014/C 045/71

Cauza T-660/13: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2013 — Republica Cehă/Comisia Europeană

41

2014/C 045/72

Cauza T-675/13: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2013 — K Chimica/ECHA

41

2014/C 045/73

Cauza T-676/13: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2013 — Italian international film/EACEA

42

2014/C 045/74

Cauza T-692/13: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2013 — SACBO/Comisia și TEN-T EA

43

2014/C 045/75

Cauza T-574/11: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2013 — Unipol Banca/OAPI — Union Investment Privatfonds (unicard)

44

2014/C 045/76

Cauza T-214/12: Ordonanța Tribunalului din 2 decembrie 2013 — Indesit Company/OAPI — ILVE (quadrio)

44

2014/C 045/77

Cauza T-217/12: Ordonanța Tribunalului din 25 noiembrie 2013 — Shark/OAPI — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)

44

2014/C 045/78

Cauza T-508/12: Ordonanța Tribunalului din 13 decembrie 2013 — Automobile Association/OAPI — Duncan Petersen Publishing (Classeurs)

44

2014/C 045/79

Cauza T-511/12: Ordonanța Tribunalului din 28 noiembrie 2013 — Refrigue-confecções para o frio/OAPI — Sixty International (Refrigue for cold)

44

2014/C 045/80

Cauza T-153/13: Ordonanța Tribunalului din 10 decembrie 2013 — Et Solar Industry și alții/Comisia

44

2014/C 045/81

Cauza T-154/13: Ordonanța Tribunalului din 10 decembrie 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Comisia

45

2014/C 045/82

Cauza T-357/13: Ordonanța Tribunalului din 10 decembrie 2013 — European Space Imaging/Comisia

45

2014/C 045/83

Cauza T-523/13: Ordonanța Tribunalului din 25 noiembrie 2013 — Euromed/OAPI — DC Druck Chemie (EUROSIL)

45

2014/C 045/84

Cauza T-524/13: Ordonanța Tribunalului din 25 noiembrie 2013 — Euromed/OAPI — DC Druck Chemie (EUROSIL)

45

 

Tribunalul Funcției Publice

2014/C 045/85

Cauza F-100/13: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2013 — ZZ și alții/SEAE

46

2014/C 045/86

Cauza F-106/13: Acțiune introdusă la 25 octombrie 2013 — ZZ/FRA

46

2014/C 045/87

Cauza F-116/13: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2013 — ZZ/Comisia

46

2014/C 045/88

Cauza F-120/13: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2013 — ZZ/AFE

47

2014/C 045/89

Cauza F-126/13: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2013 — ZZ/Comisia

47


RO

 

Top