Help Print this page 
Title and reference
Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym

Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się przepisy dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Rozporządzenie obejmuje przepisy dotyczące niedyskryminacji pasażerów w zakresie warunków transportu oferowanych przez przewoźników, praw pasażerów w przypadku wypadków, niedyskryminacji osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz pomocy dla nich, praw pasażerów w przypadkach odwołania lub opóźnienia, minimalnych informacji przekazywanych pasażerom, rozpatrywania skarg oraz ogólnych zasad egzekwowania przepisów.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, do pasażerów podróżujących w ramach usług regularnych * dla nieokreślonych kategorii pasażerów, w przypadku gdy miejsce, w którym pasażerowie wchodzą na pokład pojazdu lub w którym opuszczają pokład pojazdu, znajduje się na terytorium Unii Europejskiej (UE) oraz w przypadku gdy zaplanowana długość trasy, na jakiej świadczona jest usługa, wynosi co najmniej 250 km. Niektóre przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich usług, w tym również usług obejmujących krótsze trasy. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 marca 2013 r.

Nowe prawa przysługujące w przypadku usług świadczonych na długich trasach (tzn. powyżej 250 km) obejmują m.in.:

 • odpowiednią pomoc (przekąski, posiłki i napoje, a w razie potrzeby zakwaterowanie w hotelu przez maksymalnie dwie noce za łączną kwotę 80 EUR za noc, z wyjątkiem przypadków wystąpienia bardzo złych warunków pogodowych i poważnych klęsk żywiołowych) w razie odwołania lub opóźnienia odjazdu z terminalu powyżej 90 minut w przypadku podróży dłuższej niż trzy godziny,
 • gwarancję zwrotu kosztów lub zmiany trasy w przypadku nadkompletu, odwołania lub opóźnienia o ponad 120 minut w stosunku do planowego czasu rozpoczęcia podróży,
 • odszkodowanie w wysokości 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia o ponad 120 minut w stosunku do planowego czasu rozpoczęcia podróży, odwołania podróży lub jeśli przewoźnik nie zaoferuje pasażerowi zmiany trasy lub zwrotu kosztów,
 • informację w przypadku odwołania usługi lub opóźnienia rozpoczęcia podróży,
 • ochronę pasażerów w przypadku śmierci, odniesienia obrażeń, utraty lub uszkodzenia w związku z wypadkami drogowymi w szczególności w odniesieniu do natychmiastowych praktycznych potrzeb wynikających z wypadku (w tym do dwóch noclegów w hotelu za całkowitą kwotę wynoszącą 80 EUR za noc),
 • szczególną nieodpłatną pomoc dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w terminalach i na pokładzie, a w razie konieczności nieodpłatny przewóz osób towarzyszących.

Ponadto następujące prawa będą przysługiwały w przypadku wszystkich usług (również tras krótszych niż 250 km):

 • niedyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia ze względu na obywatelstwo w odniesieniu do taryf i warunków umownych dla pasażerów,
 • niedyskryminacyjne traktowanie osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz odszkodowanie z tytułu utraty lub uszkodzenia ich sprzętu służącego do poruszania się w razie wypadku,
 • minimalne wymogi w zakresie informacji dotyczących podróży dla wszystkich pasażerów przed i w trakcie ich podróży oraz ogólnych informacji o ich prawach w terminalach i w internecie. W miarę możliwości informacje te powinny być zapewniane na żądanie w przystępnych formatach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • mechanizm rozpatrywania skarg stworzony przez przewoźników i dostępny dla wszystkich pasażerów,
 • niezależne organy krajowe w każdym państwie członkowskim UE uprawnione do egzekwowania przepisów niniejszego rozporządzenia i nakładania sankcji w stosownych przypadkach.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Usługi regularne: usługi polegające na przewozie osób autobusem lub autokarem w określonych odstępach czasu i na określonych trasach, przy czym pasażerowie są zabierani z określonych z góry przystanków i dowożeni na z góry określone przystanki.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 181/2011

20.3.2011

Dz.U. L 55 z 28.2.2011

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011

Top