Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument na rzecz pokoju w Afryce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Instrument na rzecz pokoju w Afryce

Unia Europejska udostępnia finansowanie mające na celu wzmocnienie zdolności Unii Afrykańskiej do rozpoczęcia operacji pokojowych i działań na rzecz utrzymania pokoju w Afryce.

AKT

Decyzja 2003/3 Rady Ministrów AKP–WE (DE) z dnia 11 grudnia 2003 r. dotycząca wykorzystania środków z budżetu 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju przeznaczonej na długoterminowy rozwój w celu utworzenia instrumentu na rzecz pokoju w Afryce.

STRESZCZENIE

Decyzja o utworzeniu instrumentu na rzecz pokoju w Afryce jest następstwem mandatu powierzonego przez Radę podczas posiedzenia 21 lipca 2003 r., w odpowiedzi na wniosek Szczytu Unii Afrykańskiej (UA), który odbył się w Maputo w dniach 4–12 lipca 2003 r.

Unia Europejska przyznała środki na instrument na rzecz utrzymania pokoju w Afryce (EN) (FR) w wysokości początkowej 250 mln EUR na okres 3 lat, licząc od dnia wejścia w życie.

Kwota pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) z tytułu umowy z Kotonu. 126,4 mln EUR pochodziło z wkładu w wysokości 1,5% wniesionego przez każdy kraj afrykański do puli, która została im przydzielona. Pozostałe 123,6 mln EUR, zostały pobrane z zasobów nieprzyznanych (rezerw) z puli środków 9. EFR.

Podczas posiedzenia z 11 kwietnia 2006 r. Rada zadecydowała o przedłużeniu tej inicjatywy na lata 2008–2010 poprzez wkład w wysokości 300 mln EUR w ramach orientacyjnego programu między państwami AKP z 10. EFR.

Kwota ta może zostać włączona do finansowania kosztów, które wynikają, w przypadku krajów afrykańskich, z rozmieszczenia sił pokojowych w jednym lub w wielu krajach afrykańskich (koszty transportu oddziałów, pobyt żołnierzy, rozwój zdolności itp.). Kwota ta w żadnym wypadku nie może pokrywać wydatków na cele wojskowe i zbrojeniowe.

Instrument na rzecz utrzymania pokoju opiera się na zasadzie odpowiedzialności krajów afrykańskich za własny rozwój. Fundusz ten wspiera operacje na rzecz utrzymania pokoju prowadzone przez kraje afrykańskie w Afryce, a także wzmacnianie zdolności rodzących się w UA struktur bezpieczeństwa. Operacje te są wprowadzane oraz wdrażane przez organizacje UA i/lub organizacje subregionalne. UA jest wzywana do odegrania kluczowej roli w procesie decyzyjnym dotyczącym tych operacji.

Misja UA w Darfurze/Sudanie (AMIS) jako pierwsza została finansowana przez instrument na rzecz utrzymania pokoju w Afryce. W czerwcu 2004 r. przyznano środki w wysokości 12 mln EUR.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2003/3

11.12.2003

Dz.U. L 345 z 31.12.2003

AKTY POWIĄZANE

Decyzja nr 2/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. umożliwiająca wniesienie w ramach stosunków dwustronnych wkładów dodatkowych, którymi zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce [Dz.U. L 175 z 5.7.2007].

Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2007 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie realizacji 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE [Dz.U. L 152 z 13.6.2007].

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2007

Top