Help Print this page 
Title and reference
Wytyczne UE w sprawie tortur i innego okrutnego traktowania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wytyczne UE w sprawie tortur i innego okrutnego traktowania

Niniejsze wytyczne dostarczają Unii Europejskiej (UE) narzędzie operacyjne do walki ze stosowaniem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania bądź karania w stosunkach zewnętrznych.

AKT

Wytyczne w sprawie polityki UE wobec państw trzecich dotyczącej tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (aktualizacja wytycznych). Rada do Spraw Ogólnych z 18 kwietnia 2008 r. [Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Działania Unii Europejskiej (UE) na rzecz walki z torturami i złym traktowaniem obejmują aktywne wspieranie umacniania i stosowania międzynarodowych instrumentów oraz pracę zainteresowanych podmiotów. UE podejmuje środki w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), np. jak wtedy, gdy przyjęto rozporządzenie w sprawie handlu narzędziami tortur.

W kwestii zwalczania tortur i złego traktowania aspekt operacyjny WPZiB obejmuje:

 • okresowe sprawozdania państw trzecich, w których szefowie misji UE zawierają analizę przypadków stosowania tortur oraz ocenę skutków działań zapobiegawczych Unii,
 • obserwację roli przedstawicieli ambasad w procesach, podczas których istnieje obawa, że oskarżonego poddano torturom lub złemu traktowaniu,
 • ocenę sprawozdań właściwych podmiotów, takich jak organizacje pozarządowe i specjalni sprawozdawcy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu ustalenia przypadków wymagających interwencji ze strony UE.

Celem UE jest zapewnienie, aby państwa trzecie podjęły skuteczne kroki przeciwko stosowaniu tortur i złemu traktowaniu oraz respektowały swoje zobowiązania. Aby zapewnić propagowanie prawa międzynarodowego, UE wdraża następujące środki:

 • ustanowienie dialogu politycznego obejmującego rozmowy z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi. Rada przyjęła również wytyczne w sprawie dialogu na temat praw człowieka zmierzające do ustalenia wyraźnych warunków i zasad w tym obszarze,
 • wzywanie państw trzecich do podejmowania kroków na rzecz zwalczania tortur i złego traktowania poprzez poufne lub publiczne dèmarche. W przypadkach naruszenia praw człowieka UE zażąda dodatkowych informacji,
 • promowanie współpracy dwustronnej i wielostronnej ze społeczeństwem obywatelskim, zwłaszcza w ramach europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka (EIDHR). EIDHR wspiera organizacje pozarządowe w walce ze stosowaniem tortur i w zakresie rehabilitacji ofiar tortur.

UE zachęca także państwa trzecie do wprowadzania środków wewnętrznych, takich jak:

 • środki, które zabraniają i potępiają stosowanie tortur i złe traktowanie, w tym środki ustawodawcze, administracyjne i restrykcje w odniesieniu do produkcji i sprzedaży sprzętu używanego do zadawania tortur,
 • poszanowanie międzynarodowych norm i procedur, w tym stosowanie się do międzynarodowych konwencji, przystąpienie do Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz współpraca z właściwymi mechanizmami ONZ i/lub Rady Europy,
 • gwarantowanie warunków dotyczących miejsc zatrzymania zgodnych z prawami człowieka oraz zakaz utrzymywania tajnych miejsc zatrzymań. UE popiera krajowe mechanizmy, w ramach których przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i niezależne instytucje mogą odwiedzać miejsca zatrzymania,
 • gwarantowanie, że ich system prawny jest zgodny z międzynarodowymi normami i procedurami oraz walczy z bezkarnością,
 • ustalanie środków dla grup wymagających szczególnej ochrony, takich jak kobiety, dzieci i uchodźcy,
 • ustalanie procedur dotyczących skarg w przypadkach stosowania tortur, gwarantowanie zadośćuczynienia, ustanawianie i wzmacnianie krajowych instytucji, zapewnienie skutecznego szkolenia funkcjonariuszy organów ochrony itp.

Ponadto UE nadal podejmuje rozmowy w tych kwestiach z organizacjami wielostronnymi, takimi jak ONZ, Rada Europy czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Kontynuuje także wspieranie właściwych mechanizmów międzynarodowych i regionalnych, a także właściwych dobrowolnych funduszy.

Kontekst

Poszanowanie praw człowieka to jeden z najwyższych priorytetów UE w stosunkach zewnętrznych; przede wszystkim jest to jeden z głównych celów WPZiB. Zwalczanie stosowania tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania stanowi niezbędną część tych działań, pomimo istnienia licznych instrumentów międzynarodowych, które zabraniają tego typu poważnych naruszeń godności ludzkiej. Celem działań UE, silnie wspieranych przez wszystkie państwa członkowskie, jest zapobieganie i wyeliminowanie tortur i złego traktowania oraz zwalczanie bezkarności osób odpowiedzialnych. Prace te uzupełniają działania na rzecz zwalczania kary śmierci.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2010

Top