Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)

Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) (EN) (FR) Komisji Europejskiej jest odpowiedzialne za niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof wywołanych działalnością człowieka także poza Unią Europejską (UE).

Od momentu przyjęcia traktatu lizbońskiego UE dysponuje kompetencją dzieloną na zasadzie odstępstwa w zakresie pomocy humanitarnej, to znaczy, że może prowadzić działania oraz politykę europejską jako uzupełnienie polityki państw członkowskich. Komisja sprawdza właściwe koordynowanie działań europejskich oraz krajowych.

Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna jest szczególnie przeznaczona dla krajów rozwijających się. Jest ona wdrażana poprzez instrument pomocy humanitarnej, który finansuje działania pomocy kryzysowej, zwłaszcza w celu:

  • wspierania, niesienia pomocy oraz zapewnienia ochrony ludności,
  • dostarczania pomocy żywnościowej oraz pomocy przesiedleńcom,
  • wspierania działań przygotowawczych do katastrof oraz odbudowywania po kryzysie.

Działania te są prowadzone w zależności od potrzeb poszkodowanych i zgodnie z prawem międzynarodowym, zasadami bezstronności, neutralności i niedyskryminacji, które zostały wymienione w Konsensusie europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.

Działania ECHO prowadzone są we współpracy z organizacjami, które podpisały partnerską umowę ramową z Komisją, takimi jak wyspecjalizowane agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, Czerwony Krzyż oraz Czerwony Półksiężyc, a także liczne organizacje pozarządowe.

Ochrona ludności

ECHO interweniuje również w przypadku klęsk żywiołowych oraz katastrof wywołanych działalnością człowieka (trzęsienia ziemi, powodzie, katastrofy przemysłowe itp.) występujących na terytorium UE. Działanie ECHO jest wdrażane za pomocą instrumentów finansowych ochrony ludności jako odpowiedź na wnioski państw dotkniętych o udzielenie wsparcia.

Działanie UE polega na wspieraniu współpracy pomiędzy krajowymi służbami ochrony ludności, głównie w celu:

  • uzupełnienia i wspierania działań prewencyjnych oraz interwencyjnych prowadzonych przez państwa członkowskie,
  • ułatwienia współpracy operacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi.

UE może także prowadzić działania ochrony ludności w krajach trzecich, przede wszystkim w państwach kandydujących do UE oraz w partnerskich krajach śródziemnomorskich.

Kontekst

UE jest jednym z największych donatorów pomocy humanitarnej na świecie. Od 1992 r. operacje prowadzone przez ECHO pozwoliły na udzielenie pomocy regionom dotkniętym katastrofą w ponad 85 krajach.

Ostatnia aktualizacja: 06.07.2011

Top