Help Print this page 
Title and reference
Sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości

Celem niniejszej decyzji jest ustanowienie sieci punktów kontaktowych państw Unii Europejskiej (UE), aby wzmocnić współpracę w zakresie zwalczania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych.

AKT

Decyzja Rady 2002/494/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiająca europejską sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne.

STRESZCZENIE

Wszystkie państwa Unii Europejskiej (UE) ratyfikowały statut rzymski z dnia 17 lipca 1998 r. ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) do rozpatrywania spraw dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych. Trybunał ten stanowi jednak uzupełnienie krajowych systemów prawa karnego. Ściganie i karanie ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych pozostaje w gestii władz krajowych. Dlatego UE wzywa do zacieśnienia współpracy pomiędzy właściwymi władzami krajowymi w celu zapewnienia skutecznego zwalczania takich zbrodni.

Krajowe punkty kontaktowe

Każde państwo członkowskie musi wyznaczyć krajowy punkt kontaktowy dla wymiany informacji dotyczących ścigania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych. Szczegółowe informacje na temat każdego punktu kontaktowego muszą zostać przesłane do Sekretariatu Generalnego Rady, który przekaże je do pozostałych państw członkowskich.

Na żądanie, punkty kontaktowe dostarczają sobie wzajemnie informacji, które mają znaczenie w związku ze śledztwem w sprawie ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości lub zbrodni wojennych. Punkty kontaktowe mogą również wymieniać takie informacje bez potrzeby występowania z żądaniem ich udostępnienia. Ponadto punkty kontaktowe odpowiadają za ułatwienie współpracy z właściwymi władzami krajowymi.

Rada co roku przekazuje Parlamentowi Europejskiemu informacje o działalności sieci punktów kontaktowych.

Niniejsza decyzja nie ma wpływu na konwencje lub układy między organami sądowymi dotyczące wzajemnej pomocy w sprawach karnych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2002/494/WSiSW

13.6.2002

-

Dz.U. L 167, 26.6.2002

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2003/335/WSiSW z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wykrywania i karania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych [Dz.U. L 118 z 14.5.2003].

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2011

Top