Help Print this page 
Title and reference
Produkty pakowane jednostkowo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produkty pakowane jednostkowo

Opakowania jednostkowe (lub opakowania przygotowywane z wyprzedzeniem) oraz ich zawartość powinny wskazywać na etykiecie ujednoliconą informację o masie oraz objętości z uwzględnieniem wymogów metrologicznych.

AKT

Dyrektywa Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Etykiety opakowań jednostkowych * oraz produkty w opakowaniach jednostkowych * powinny zawierać szereg istotnych dla konsumenta informacji.

Produkty w opakowaniach jednostkowych są sprzedawane pojedynczo w stałych jednostkach masy lub objętości wybranych wcześniej przez producenta. Masa i objętość mogą być:

  • równe lub większe niż 5 g lub 5 ml dla najmniejszych opakowań,
  • mniejsze lub równe 10 kg lub 10 l dla największych.

Oznakowanie „e”

Produkty w opakowaniach jednostkowych mogą być opatrzone małą literą „e” mającą co najmniej 5 mm wysokości, co stanowi gwarancję pakującego lub importera, że opakowanie spełnia wymogi niniejszej dyrektywy w zakresie jakości i kontroli metrologicznej (załącznik I punkt 5 oraz załącznik II).

Litera musi być umieszczona w tym samym miejscu co oznaczenie masy lub objętości minimalnej.

Zapis masy oraz objętości

Etykieta musi zawierać oznaczenie objętości produktów płynnych oraz masy w przypadku pozostałych produktów.

Etykieta produktów w opakowaniach jednostkowych musi zawierać informację dotyczącą masy oraz objętości odpowiadającą zwyczajom handlowym lub być zgodna z prawem kraju docelowego, jeśli te oznaczenia różnią się w zależności od państwa członkowskiego.

Państwa członkowskie nie mogą zakazać lub ograniczać wprowadzania do obrotu opakowań, które spełniają wymogi i kontrole ustanowione w niniejszej dyrektywie dotyczące określenia ich objętości lub masy i użytych metod metrologicznych.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Produkt w opakowaniu jednostkowym: produkt w opakowaniu jednostkowym jest połączeniem produktu i indywidualnego opakowania, w które odnośny produkt jest opakowany.
  • Produkt paczkowany jednostkowo: produkt jest paczkowany jednostkowo, jeżeli bez obecności nabywcy został umieszczony w opakowaniu dowolnego rodzaju, a ilość produktu zawartego w opakowaniu posiada z góry ustaloną wartość i nie może zostać zmieniona bez otwarcia lub wyraźnego naruszenia opakowania.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 76/211/EWG

23.1.1976

22.7.1977

Dz.U. L 46 z 21.2.1976

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 78/891/EWG

29.9.1978

1.1.1980

Dz.U. L 311 z 4.11.1978

Dyrektywa 2007/45/WE

11.10.2007

11.10.2008

Dz.U. L 247 z 21.9.2007

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy nr 76/211/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [Dz.U. L 304 z 22.11.2011].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1830/2003 dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE [Dz.U. L 268 z 18.10.2003].

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2012

Top