Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejsza dyrektywa ma na celu stworzenie instrumentu prawnego umożliwiającego ograniczenie odpowiedzialności indywidualnego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej (UE).

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy prawne mające zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może mieć jedynego wspólnika w chwili jej utworzenia, jak również w następstwie objęcia wszystkich udziałów przez jednego udziałowca (spółka jednoosobowa).

Kiedy spółka staje się spółką jednoosobową w wyniku zgromadzenia wszystkich udziałów przez jedynego udziałowca, ujawnienie tego faktu, jak również tożsamości jedynego udziałowca następuje przez wpisanie do rejestru prowadzonego przez spółkę i dostępnego publicznie albo przez wpisane do akt rejestrowych lub w rejestrze centralnym, w rejestrze handlowym lub rejestrze spółek.

Jedyny wspólnik wykonuje uprawnienia zgromadzenia wspólników. Uchwały jedynego wspólnika oraz umowy zawierane między jedynym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką są protokołowane lub sporządzane w formie pisemnej.

W przypadku gdy państwo członkowskie dopuszcza istnienie spółek jednoosobowych również w odniesieniu do spółek akcyjnych, stosuje się niniejszą dyrektywę.

Przedmiotowa dyrektywa uchyla dyrektywę 89/667/WE.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa Rady 2009/102/WE

21.10.2009

-

Dz.U. L 258, 1.10.2009

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2011

Top