Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kurs przeliczeniowy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kurs przeliczeniowy

Rozporządzenie nieodwołalnie ustala kurs przeliczeniowy między euro a walutami państw należących do strefy euro.

AKT

Council Regulation (EC) No 2866/98 of 31 December 1998 on the conversion rates between the euro and the currencies of the Member States adopting the euro (Rozporządzenie Rady (WE) nr z 31 grudnia 1998 r. w sprawie kursów przeliczeniowych między euro a walutami państw członkowskich przyjmujących euro) [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustala kursy przeliczeniowe między euro i dawnymi walutami krajowymi państw członkowskich. Stawki te zostały ustanowione 31 grudnia 1998 r., kiedy pierwsze jedenaście państw członkowskich przyjęło euro (Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia i Finlandia).

Rozporządzenie to zostało następnie zmienione kilka razy w celu ustalenia kursów przeliczeniowych dla nowych państw członkowskich przystępujących do strefy euro:

Zgodnie z art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej kursy przeliczeniowe między euro a walutami państw członkowskich są ustalane przez Radę UE. Rada decyduje jednomyślnie głosami państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz właściwego państwa członkowskiego na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. Kursy przeliczeniowe są nieodwołalnie ustalone w następujący sposób:

1 euro =

Kurs przeliczeniowy

Dawna waluta krajowa

-

40,3399

frank belgijski

-

1,95583

marka niemiecka

-

15,6466

korona estońska

-

340,750

drachma grecka

-

166,386

peseta hiszpańska

-

6,55957

frank francuski

-

0,787564

funt irlandzki

-

1936,27

lir włoski

-

0,585274

funt cypryjski

-

40,3399

frank luksemburski

-

0,429300

lir maltański

-

2,20371

gulden holenderski

-

13,7603

szyling austriacki

-

200,482

escudo portugalskie

-

239,640

tolar słoweński

-

30,1260

korona słowacka

-

5,94573

marka fińska

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenia (WE) nr 2866/98

1.1.1999

-

Dz.U. L 359 z 31.12.1998

Akty zmieniające

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1478/2000

1.1.2001

-

Dz.U. L 167 z 7.7.2000

Rozporządzenie (WE) nr 1086/2006

1.1.2007

-

Dz.U. L 195 z 15.7.2006

Rozporządzenie (WE) nr 1134/2007

1.1.2008

-

Dz.U. L 256 z 2.10.2007

Rozporządzenie (WE) nr 1135/2007

1.1.2008

-

Dz.U. L 256 z 2.10.2007

Rozporządzenie (WE) nr 694/2008

1.1.2009

-

Dz.U. L 195 z 24.7.2008

Rozporządzenie (WE) nr 671/2010

1.1.2011

-

Dz.U. L 196 z 28.7.2010

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2010

Top