Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Korzystanie z telefonów komórkowych podczas lotu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Korzystanie z telefonów komórkowych podczas lotu

Konsumenci będą mieli wkrótce możliwość bezpiecznego korzystania ze swoich telefonów komórkowych na pokładzie samolotów. Komisja harmonizuje przepisy techniczne w zakresie bezpiecznego stosowania usług łączności komórkowej na pokładach statków powietrznych (usługa MCA). Otwarcie europejskiej przestrzeni powietrznej na usługi MCA zależy również od koordynacji krajowych środków w dziedzinie przyznawania licencji na korzystanie z jednej z pierwszych usług telekomunikacyjnych o charakterze ogólnoeuropejskim.

AKT

Decyzja 2008/294/WE Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie.

STRESZCZENIE

Usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) zapewniają pasażerom możliwość korzystania z telefonów komórkowych na pokładzie w celu nawiązywania połączeń i wysyłania lub odbierania wiadomości podczas lotów nad terytorium całej Europy.

Ogólne ramy dla korzystania z telefonów komórkowych podczas lotu są zależne od dwóch czynników:

Linia lotnicza może zwrócić się do kraju, w którym jest zarejestrowana o uzyskanie licencji telefonii ruchomej ważnej na terenie całej Unii Europejskiej (UE). W ten sposób statek powietrzny zarejestrowany w Hiszpanii będzie mógł bez dodatkowych wymagań licencyjnych oferować pasażerom usługi MCA na przykład podczas lotu nad terytorium Republiki Czeskiej.

Niniejsza decyzja nie dotyczy ani aspektów handlowych, takich jak ustalanie cen za korzystanie z usług MCA, ani warunków użytkowania. Linie lotnicze i operatorzy telefonii ruchomej powinni stworzyć na pokładzie warunki niezbędne do tego, by pasażerowie pragnący korzystać z usług MCA nie przeszkadzali innym pasażerom.

Niektóre linie lotnicze planowały uruchomienie tych usług w 2008 r. Nie później niż sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszej decyzji i towarzyszących jej zaleceń, państwa członkowskie powinny być w stanie udzielać zezwoleń na świadczenie usług MCA na pokładach samolotów zarejestrowanych na ich terytorium.

Sposób działania

Telefony pasażerów są podłączone do pokładowej sieci komórkowej (stacja bazowa odbiorczo-nadawcza statku powietrznego), która sama zapewnia komunikację satelitarną z ziemią, aby zapobiec łączeniu się telefonów z sieciami komórkowymi w krajach, nad terytorium których się znajdują, tak aby nie zakłócały prawidłowego działania naziemnych sieci ruchomych.

Urządzenie umożliwia także utrzymanie mocy transmisji na poziomie na tyle niskim, by zapewnić bezpieczeństwo przyrządów pokładowych.

Koszty

Ceny usług MCA nie są ograniczone przez opłaty roamingowe, które dotyczą wyłącznie sieci naziemnych. Koszty świadczenia usług MCA będą ustalać dostawcy usług. Jednakże Komisja będzie uważnie monitorować poziom i przejrzystość cen oferowanych konsumentom.

Bezpieczeństwo

Realizacja usług MCA jest zgodna przestrzeganiem podstawowych wymogów bezpieczeństwa lotniczego. Gwarancja stosowania wspólnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego będzie zapewniona przez świadectwa zdatności do lotu ważne w całej UE. Świadectwo to będzie wydawane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

Korzystania z telefonów ruchomych podczas lotu będzie zabronione podczas startu i lądowania i będzie dostępne tylko wtedy, gdy samolot osiągnie wysokość podróżną.

Kontekst

Popyt na usługi o charakterze ogólnoeuropejskim rośnie w powiązaniu z rozwojem technologicznym i ekonomicznym w UE. Komisja już obecnie wspiera rozwój satelitarnych usług komunikacji ruchomej w paśmie częstotliwości 2 GHz (EN).

W szczególności Komisja zaproponowała przegląd europejskich ram w zakresie łączności elektronicznej w 2007 r., aby nadążyć za tymi zmianami i umożliwić uruchomienie takich usług transgranicznych w całej UE.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2008/294/WE [procedura współdecyzji COD/2000/0183]

7.4.2008

-

Dz.U. L 98 z 10.4.2008

AKTY POWIĄZANE

Zalecenie Komisji 2008/295/WE z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej [Dz.U. L 98 z 10.4.2008]. Zalecenie to towarzyszy decyzji w sprawie harmonizacji warunków korzystania z częstotliwości radiowych w celu korzystania z usług MCA. Jego celem jest koordynacja przepisów krajowych regulujących zezwolenia dotyczących świadczenia usług MCA i zapewnienie promowania wzajemnego uznawania zezwoleń krajowych.

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2008

Top