Help Print this page 
Title and reference
Rozporządzenie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rozporządzenie

Rozporządzenie jest aktem normatywnym wymienionym w art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Ma zasięg ogólny, jest wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Rozporządzenie jest częścią jednostronnego prawa wtórnego, a to oznacza, że wynika z woli odpowiedniego organu Unii Europejskiej. Wymienione jest w art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stwierdza, że rozporządzenie „ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich”.

Rozporządzenie ma zasięg ogólny

Kierowane jest do wszystkich, a nie do wyraźnie określonych adresatów.

Trybunał Sprawiedliwości uzupełnił, że rozporządzenie jest skierowane do ogólnej kategorii ludzi, ale może być ograniczone do pewnej grupy odbiorców. Mamy do czynienia z rozporządzeniem, nawet jeśli w momencie publikacji aktu można było określić liczbę lub tożsamość tych odbiorców.

Rozporządzenie wiąże w całości

Jest wiążące w całości, więc nie może być stosowane w sposób niepełny, wybiórczy lub częściowy. Jest to akt prawny wiążący dla:

  • instytucji,
  • państw członkowskich,
  • obywateli.

Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich

Oznacza to, że:

  • nie musi być w żaden sposób transponowane do prawa krajowego,
  • przydziela prawa i obowiązki niezależnie od krajowych przepisów wykonawczych. Nie oznacza to jednak, że państwa członkowskie nie mogą przyjąć takich przepisów. Są do tego nawet zobowiązane, jeśli istnieje taka konieczność w celu przestrzegania obowiązku lojalności wynikającego z art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),
  • obywatele mogą się na nie powoływać w stosunkach z innymi osobami, państwami członkowskimi i organami unijnymi.

Jest stosowane we wszystkich państwach członkowskich od momentu wejścia w życie, czyli dwadzieścia dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym. Jego skutki prawne oddziałują na całość ustawodawstwa krajowego w sposób jednoczesny, automatyczny i jednolity.

Rozporządzenie wykonawcze

Organy unijne mogą także podejmować środki wykonawcze czyli rozporządzenia wykonawcze. Taki rodzaj rozporządzenia opisany jest w art. 164 i 178 TFUE dotyczących rozporządzeń wykonawczych Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to akt prawny, którego ważność zależy od „rozporządzenia podstawowego”. Podczas gdy rozporządzenie podstawowe zawiera najważniejsze regulacje, rozporządzenie wykonawcze organizuje przepisy techniczne.

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2010

Top