Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wspólne loty w celu wydalenia nielegalnych imigrantów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wspólne loty w celu wydalenia nielegalnych imigrantów

Celem niniejszej decyzji jest koordynowanie wspólnych deportacji drogą powietrzną z dwóch lub więcej państw członkowskich obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidualnym nakazom wydalenia.

AKT

Decyzja Rady 2004/573/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wspólnych lotów w celu wydalenia z terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidualnemu nakazowi wydalenia.

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące organizacji lotów powrotnych obywateli państw trzecich *, którzy podlegają nakazowi wydalenia. Dotyczy w szczególności określenia szczegółowych zadań organów wyznaczonych przez organizujące państwa członkowskie * oraz zadań wspólnych.

Ta decyzja została podjęta bez opinii Parlamentu Europejskiego.

Każde państwo członkowskie wyznacza organ krajowy odpowiedzialny za organizację wspólnych lotów *. Władze krajowe organizującego państwa członkowskiego muszą:

 • wybrać przewoźnika lotniczego, z którym ustalają koszty wspólnego lotu,
 • zażądać i otrzymać od państw tranzytu i przeznaczenia pozwolenia niezbędne do realizacji wspólnego lotu,
 • nawiązać kontakty i podjąć niezbędne uzgodnienia z uczestniczącymi państwami członkowskimi *,
 • określić szczegóły operacyjne i ustalić, w porozumieniu z uczestniczącymi państwami członkowskimi, liczbę eskort *, która jest właściwa w stosunku do liczby wydalanych obywateli państw trzecich,
 • zawrzeć odpowiednie porozumienia finansowe z uczestniczącymi państwami członkowskimi.

Uczestniczące państwo członkowskie informuje władze krajowe organizującego państwa członkowskiego o swoim zamiarze uczestniczenia we wspólnym locie, z wyszczególnieniem liczby wydalanych obywateli państw trzecich i zapewnia odpowiednią liczbę eskort dla każdego wydalanego obywatela państwa trzeciego.

Organizujące państwo członkowskie w porozumieniu z uczestniczącymi państwami członkowskimi:

 • zapewnia, że wszyscy obywatele państwa trzeciego i członkowie eskorty posiadają ważne dokumenty podróży i innych niezbędne dokumenty, takie jak wizy wjazdowe lub tranzytowe, zaświadczenia lub inne dokumenty,
 • informuje o organizacji wspólnego lotu swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w krajach trzecich, tranzytu i przeznaczenia, w celu uzyskania niezbędnej pomocy.

Wspólne wytyczne w sprawie środków bezpieczeństwa, stanu zdrowia osób wydalonych, kodeksu postępowania eskort i stosowania środków przymusu są zawarte w załączniku do niniejszej decyzji.

Środki bezpieczeństwa, które należy podejmować podczas wspólnych deportacji drogą powietrzną, dotyczą pięciu faz: fazy przed wydaleniem, fazy przed odlotem w portach wylotu lub międzylądowań, procedury lotu, fazy tranzytu i fazy przybycia.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Obywatel państwa trzeciego: każda osoba, która nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Republiki Islandii lub Królestwa Norwegii.
 • Organizujące państwo członkowskie: państwo członkowskie, które jest odpowiedzialne za organizację wspólnych lotów.
 • Uczestniczące państwo członkowskie: państwo członkowskie, które uczestniczy we wspólnych lotach zorganizowanych przez organizujące państwo członkowskie.
 • Wspólny lot: transport obywateli państw trzecich przewożonych przez wybranego do tego celu przewoźnika lotniczego.
 • Operacje wydalenia oraz operacja wspólnego wydalenia droga powietrzną: wszelkie działania, które są niezbędne w celu wydalenia obywateli państw trzecich, włącznie z transportem na wspólnych lotach.
 • Eskorta: personel ochrony odpowiedzialny za towarzyszenie obywatelom państw trzecich we wspólnych lotach oraz osoby odpowiedzialne za opiekę medyczną i tłumaczy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2004/573/WE

7.8.2004

Dz.U. L 261 z 6.8.2004

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2007

Top