Help Print this page 
Title and reference
System zwolnień celnych UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

System zwolnień celnych UE

System zwolnień celnych Unii Europejskiej (UE) przewiduje stosowanie zwolnień z należności celnych, którymi zwykle obciążone są towary przywożone do UE oraz wywożone z terytorium UE. W rozporządzeniu określono różne kategorie towarów podlegających zwolnieniu i warunki, na których kwalifikują się one do zwolnienia z należności celnych przywozowych i wywozowych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych.

STRESZCZENIE

W niniejszym rozporządzeniu określono przypadki, w których stosuje się zwolnienia z należności celnych przywozowych i wywozowych oraz środków przyjętych na mocy art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dawnego art. 133 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) w przypadku przywożenia towarów do Unii Europejskiej lub ich wywożenia z terytorium UE.

ZWOLNIENIE Z NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH

Istnieją różne kategorie towarów podlegających zwolnieniu z należności celnych przywozowych. Z zastrzeżeniem określonych warunków z należności celnych przywozowych zwolnione są towary obejmujące:

Mienie osobiste:

 • mienie osobiste należące do osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, pod warunkiem że ich miejsce zamieszkania znajdowało się poza UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • towary przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego, pod warunkiem że miejsce zamieszkania danej osoby znajdowało się poza UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i może ona przedstawić dowód zawarcia związku małżeńskiego,
 • mienie osobiste odziedziczone przez osobę mającą miejsce zamieszkania w UE,
 • ubrania, materiały szkolne i wyposażenie pokojów uczniów lub studentów przyjeżdżających do UE w celach naukowych.

Towary o niewielkiej wartości, towary przywożone do celów niehandlowych, dobra inwestycyjne oraz towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych:

 • towary o niewielkiej wartości,
 • towary o charakterze niehandlowym przekazywane bezpośrednio przez osobę fizyczną w państwie trzecim osobie fizycznej mieszkającej w UE,
 • dobra inwestycyjne oraz inne urządzenia należące do przedsiębiorstw, które ostatecznie zaprzestają swojej działalności w państwie trzecim i przenoszą się do UE,
 • towary zwolnione z podatku VAT znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających spoza UE.

Produkty rolne, substancje biologiczne i chemiczne, środki farmaceutyczne i produkty medyczne:

 • produkty rolne, hodowlane, pszczelarskie, ogrodnicze i leśne pochodzące z gospodarstw znajdujących się w państwach trzecich położonych w bezpośrednim sąsiedztwie UE i prowadzonych przez unijnych rolników,
 • nasiona, nawozy i produkty do uprawy gleby i pielęgnacji roślin uprawnych przywożone przez producentów rolnych z państw trzecich do użytku w gospodarstwach znajdujących się na obszarze UE bezpośrednio sąsiadującym z tymi państwami,
 • zwierzęta laboratoryjne oraz substancje biologiczne lub chemiczne przeznaczone do badań,
 • substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego oraz odczynniki służące do określania grup krwi i typów tkanek,
 • przyrządy i aparatura przeznaczona do badań medycznych, diagnozowania lub leczenia,
 • substancje przeznaczone do kontroli jakości produktów leczniczych,
 • środki farmaceutyczne wykorzystywane na międzynarodowych imprezach sportowych.

Pozostałe kategorie:

 • materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne oraz przyrządy i aparatura naukowa,
 • towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych,
 • odznaczenia honorowe lub nagrody, podarunki otrzymane w ramach stosunków międzynarodowych oraz towary przeznaczone do użytku monarchów lub głów państwa,
 • towary przywożone do celów promocji handlu,
 • znaki towarowe, wzory lub projekty przekazywane organom zajmującym się ochroną praw autorskich, przemysłowych i patentowych,
 • turystyczne materiały informacyjne,
 • materiały pomocnicze do mocowania i zabezpieczania towarów w czasie transportu,
 • ściółka, pasza i karma dla zwierząt w czasie transportu,
 • paliwa i smary znajdujące się pojazdach mechanicznych oraz motocyklach wjeżdżających do UE,
 • materiały przeznaczone do budowy lub utrzymania pomników ofiar wojennych,
 • trumny zawierające zwłoki, urny pogrzebowe z prochami zmarłych oraz ozdobne artykuły pogrzebowe.

W przypadku gdy zwolnienie z należności celnych przywozowych następuje pod warunkiem szczególnego przeznaczenia towarów, osoba zainteresowana zobowiązana jest przedstawić właściwym organom dowody, iż takie warunki zostały spełnione. W takiej sytuacji zwolnienia mogą udzielić jedynie właściwe organy danego państwa członkowskiego.

ZWOLNIENIE Z NALEŻNOŚCI CELNYCH WYWOZOWYCH

Istnieją różne kategorie towarów podlegających zwolnieniu z należności celnych wywozowych. Z zastrzeżeniem określonych warunków z należności celnych wywozowych zwolnione są towary obejmujące:

 • towary o niewielkiej wartości,
 • zwierzęta domowe wywożone w związku z przeniesieniem działalności rolniczej z UE do państwa trzeciego,
 • produkty rolne lub hodowlane uzyskane przez rolników spoza UE posiadających swoje główne gospodarstwo w krajach bezpośrednio sąsiadujących z UE,
 • nasiona wywożone przez producentów rolnych w celu wykorzystania na obszarach położonych w państwach trzecich,
 • ściółka i pasze dla zwierząt w czasie wywozu.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1186/2009

30.12.2009

-

Dz.U. L 324 z 10.12.2009

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2011

Top