Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na wspólnym rynku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na wspólnym rynku

Europejczycy mają prawo oczekiwać od wspólnego rynku konkretnych wyników. Z tego powodu Komisja wyposażyła się w nowe narzędzie pozwalające na monitorowanie rynków konsumenckich: tablicę wyników, która uwzględnia nie tylko ceny i bezpieczeństwo produktów, ale także zadowolenie konsumentów.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 29 stycznia 2008 r. – Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na wspólnym rynku: tablica wyników dla rynków konsumenckich [COM(2008) 31 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Wspólny rynek nie jest wyłącznie projektem gospodarczym, ale ma na celu także poprawę zdrowia, ochronę środowiska i bezpieczeństwa Europejczyków. Aby lepiej służyć obywatelom, Komisja stworzyła nowe narzędzie monitorowania rynku wewnętrznego, którym jest europejska tablica wyników dla rynków, towarów i usług konsumenckich. Jej celem jest ocena działania rynku wewnętrznego z punktu widzenia konsumentów.

Ten komunikat przedstawia metodologię zastosowaną przy dokonywania oceny rynków konsumenckich, a także pierwszych wyników tabeli.

Proces nadzoru rynków towarów konsumenckich podzielony jest na dwie fazy: faza przeglądu i faza analizy. Faza przeglądu ma na celu rozpoznanie sektorów, które nie działają właściwie. Faza analizy ma na celu określenie przyczyn niewłaściwego działania.

Rynek będzie badany pod trzema względami wymienionymi poniżej.

Przegląd rynków konsumenckich

Ogólne właściwości poszczególnych sektorów zostaną zanalizowane za pomocą pięciu następujących wskaźników:

 • skargi konsumentów: liczba skarg różni się w zależności od sektora , kraju, tradycji w zakresie ochrony praw konsumentów oraz prawdopodobieństwa otrzymania zadośćuczynienia na zakończenie odwołania,
 • poziomy cen: z pewnością istniejące różnice w poziomach życia między poszczególnymi regionami, a także różnice w zakresie usług mogą oddziaływać na cenę, jednak niektóre różnice pozwalają przypuszczać, że istnieją zmowy i przeszkody utrudniające uczciwą konkurencje lub niejasne praktyki cenowe, które uniemożliwiają konsumentowi świadome dokonanie wyboru. Z tego powodu należy przeanalizować nie tylko same ceny, ale także powody różnic między nimi,
 • satysfakcja konsumentów, którą mierzy się np. za pomocą jakości produktów, wyboru proponowanego konsumentom, przejrzystości cen i obsługi posprzedażowej,
 • zmiany dostawcy: zmiany dostawcy pozwalają ocenić zdolność dokonania wyboru przez konsumenta. Zmieniają się oni w zależności od przejrzystości rynku i przeszkód stojących na drodze do zmian,
 • bezpieczeństwo produktów i usług: należy ocenić w odpowiedni sposób liczbę wypadków i obrażeń spowodowanych przez produkty i usługi.

Ocena integracji wewnętrznego rynku detalicznego

Zintegrowany rynek wewnętrzny jest rynkiem, na którym konsumenci i detaliści mają tyle samo zaufania do zakupów poza granicami co do zakupów, których dokonują w swoim własnym kraju. Integracja detalicznego rynku wewnętrznego może zostać zmierzona za pomocą obecności detalistów z innych krajów, inwestycji zagranicznych i transgranicznych, a także transgranicznego handlu detalicznego. Należy także ocenić stan ducha oraz problemy napotykane przez osoby, które dokonują zakupów transgranicznych.

Porównanie otoczeń konsumentów w poszczególnych państwach członkowskich.

Ochrona konsumentów zmienia się w zależności od państwa członkowskiego. W celu oszacowania otoczenia konsumentów w państwach członkowskich, należy zbadać:

 • zastosowanie prawodawstwa, to znaczy jakość systemów egzekwowania prawa, przestrzeganie obowiązującego prawodawstwa i wdrażanych zasobów (np. przeprowadzone kontrole),
 • środki odwoławcze oraz ich odbiór przez konsumentów,
 • rolę organizacji konsumenckich i zaufanie, jakim obdarzają je konsumenci,
 • stopień wzmocnienia pozycji konsumentów: m.in. poziomy edukacji, informacji kompetencji i świadomości.

Faza analizy

Faza analizy ma określić przyczyny niewłaściwego działania rynku. Zidentyfikowanie przyczyn niewłaściwego działania pozwoli w przyszłości na dokonanie wyboru optymalnego instrumentu do rozwiązywania problemów, np. polityka konkurencyjności wobec nadużywania pozycji dominującej, przepisy sektorowe pozwalające usunąć część przeszkód przy wchodzeniu na rynek, polityka ochrony konsumentów w walce o przejrzystość informacji itp.

Kwestie, które należy dogłębnie rozpatrywać w czasie analizy to:

 • wzmocnienie pozycji konsumentów,
 • szkody ponoszone przez konsumentów,
 • ewolucja relacji między cenami importowymi a cenami konsumpcyjnymi,
 • wskaźniki prawne,
 • poziom przestrzegania regulacji prawnych,
 • jakość, m.in. poziom innowacyjności, zdrowie i środowisko,
 • dostęp i osiągalność finansowa,
 • interoperacyjność, tzn. zdolność systemu lub produktu do współpracy z innymi systemami lub produktami.

Pierwsza tabela wyników konsumpcji

Pierwsza tabela wyników unaoczniła pewne niewłaściwe działania rynków konsumenckich. Okazało się, że na przykład detaliczny rynek wewnętrzny UE jest daleki od integracji. Okazuje się, że Europejczycy wolą w dalszym ciągu kupować dobra i usługi we własnym kraju. Ponadto otoczenia konsumenckie w poszczególnych państwach członkowskich zbyt się różnią między sobą.

Aby poprawić tablicę wyników - jeszcze niekompletną z powodu braku porównywalnych danych - Komisja chce od 2008 r. prowadzić następujące działania:

 • wprowadzenie zharmonizowanej klasyfikacji skarg konsumentów na skalę wspólnotową,
 • udoskonalenie porównywalnych danych w zakresie cen we współpracy z Eurostatem (DE) (EN) (FR) i krajowymi urzędami statystycznymi,
 • zwiększenie liczby sektorów objętych analizą.

Kontekst

Nowy instrument jest kontynuacją modernizacji rynku wewnętrznego rozpoczętej w październiku 2007 r., która umożliwiła już znaczny postęp w sektorze telekomunikacyjnym i energetycznym.

See also

 • Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów – Tablica wyników rynków konsumenckich (EN)

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2009

Top