Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej

Wiele przedsiębiorstw o mocnej rynkowej pozycji istnieje tylko dlatego, że ich założyciele nie poddali się po pierwszej porażce. Porażka może zostać przezwyciężona, jeśli damy przedsiębiorcom drugą szansę. W tym komunikacie Komisja zachęca państwa członkowskie do poprawienia krajowych warunków ramowych w zakresie upadłości przedsiębiorstwa.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 5 października 2007 r. do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej – działania na rzecz polityki drugiej szansy – Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia [COM(2007) 584 wersja ostateczna – niepublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Połowa przedsiębiorstw nie jest w stanie przetrwać dłużej niż pięć lat. Znikanie przedsiębiorstw jest związane z dynamiką gospodarczą. W oczach opinii publicznej upadek przedsiębiorstwa silnie kojarzy się z oszustwami i utratą zdolności prawnej osób z nimi powiązanych. Tymczasem zaledwie 4-6% upadłości jest wynikiem oszustwa. W większości przypadków upadłość jest często bezpośrednią konsekwencją ponownego założenia firmy.

Upadki generują wysokie koszty: zarówno w zakresie zatrudnienia (niewypłacone pensje) i finansów (niezapłacone wierzytelności). Koszty te mogłyby zostać ograniczone, gdyby przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji otrzymywały lepsze wsparcie, a także gdyby ponowne otwarcie było ułatwione. Przedsiębiorcy, którzy ponownie otwierają firmę, nauczeni własnym doświadczeniem, odnoszą więcej sukcesów w przyszłości. Z tych wszystkich powodów należy dać drugą szansę tym, którzy ponieśli porażkę.

Wizerunek publiczny, edukacja i media

Europejczycy boją się porażki. Konieczne jest pokazanie im, że nowe próby są częścią normalnego procesu uczenia się, poszukiwania i odkrywania. Należy to zrobić za pomocą kampanii informacyjnych i programów edukacyjnych. Komisja tworzy narzędzia podnoszenia świadomości, które mogą być wykorzystane w tym celu. Media mają także ważną rolę do odegrania zwłaszcza w zwalczaniu stereotypu, według którego upadłość, bez względu na przyczynę, jest przestępstwem. Dialog prowadzony ze wszystkimi stronami powinien uświadomić im zalety związane z nowym początkiem.

Rola przepisów w zakresie niewypłacalności

W wielu europejskich krajach przepisy w zakresie upadłości stawiają na tym samym poziomie upadłość z przyczyn niezgodnych z prawem z tzw. upadłością uczciwą. Czasami przepisy te nakładają ograniczenia, zakazy, a nawet odbierają ogłaszającym upadłość niektóre prawa. Prawodawstwo powinno lepiej dostrzegać różnicę między upadłościami z przyczyn niezgodnych z prawem a upadłościami „uczciwymi”. Procedury sądowe powinny być mniej kosztowne, prostsze, a czas ich trwania nie powinien przekraczać roku. Wreszcie, prawodawstwo powinno przewidywać krótki okres zmniejszenia zadłużenia w zależności od spełnienia niektórych kryteriów. Przygniatające zadłużenie może zniechęcić przedsiębiorcę do ponownego otworzenia firmy.

Aktywne wspieranie firm w trudnej sytuacji

Aby przeciwdziałać upadłościom, należy rozpocząć wspieranie przedsiębiorców możliwie najwcześniej. Komisja zaleca państwom członkowskim wprowadzenie środków wsparcia takich jak doradztwo ekspertów. Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji nie mają środków na opłacenie drogich porad, należy sprawić, aby tego typu wsparcie było dostępne. Komisja stworzyła instrument wczesnego ostrzegania: udostępniła online narzędzie samooceny, które pozwoli przedsiębiorcom na dokonanie szybkiej oceny ich sytuacji finansowej. Program INTERREG IVC (EN) oraz europejskie organizacje przedsiębiorców proponują wiele możliwości włączenia do sieci i wymiany dobrych praktyk w zakresie wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom.

Można także zapobiegać upadłościom poprzez rozważenie jej alternatyw. Komisja zaleca państwom członkowskim faworyzowanie restrukturyzacji i ratowanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością.

Aktywne wspieranie tych, którzy na nowo uruchamiają przedsiębiorstwo

Przedsiębiorca, który tworzy drugą firmę stawia czoła trudnościom o charakterze psychologicznym, technicznym i finansowym. Z tego powodu należy dać mu możliwość otrzymania wsparcia czy odbycia szkolenia. Należy także sprzyjać więziom między przedsiębiorcami a klientami, partnerami biznesowymi i inwestorami, zachowującymi ostrożność wobec podmiotów, które ogłosiły upadłość.

Poza tym przedsiębiorcy, którzy ponownie otwierają firmę, potrzebują środków finansowych. Podmioty publiczne powinny usunąć bariery dla finansowania publicznego. Banki i instytucje finansowe powinny podchodzić odważniej do przedsiębiorców, którzy ponownie zakładają działalność gospodarczą. Tak samo nazwiska osób, które przeprowadziły upadłość „uczciwą” nie powinny znajdować się na listach podmiotów z ograniczonym dostępem do kredytów sektora bankowego.

See also

  • Więcej informacji dotyczących zarządzania upadłością, adresy ekspertów, narzędzia komunikacyjne czy przykłady dobrych praktyk można uzyskać na stronie DG ds. Przedsiębiorstw (EN) poświęconą europejskiej polityce promowania drugiej szansy.

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2008

Top