Help Print this page 
Title and reference
Handel produktami z fok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Handel produktami z fok

Na mocy niniejszego rozporządzenia wprowadza się zakaz handlu produktami z fok, harmonizując przepisy krajowe w tym zakresie.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok.

STRESZCZENIE

W związku z zaniepokojeniem obywateli dotyczącym metod polowania na foki niniejsze rozporządzenie harmonizuje istniejące zasady krajowe dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek Unii Europejskiej (UE) produktów z fok *.

Wprowadzanie do obrotu produktów z fok dozwolone jest jedynie w przypadkach, gdy produkty te:

  • pochodzą z polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów * i inne społeczności autochtoniczne i przyczyniają się do ich utrzymania,
  • są produktami ubocznymi polowań regulowanych na mocy prawa krajowego, których jedynym celem jest trwałe gospodarowanie zasobami morskimi. Wprowadzanie do obrotu może odbywać się wyłącznie na zasadzie niedochodowości.

Przywóz produktów z fok w celach niehandlowych jest dozwolony w przypadkach, gdy ma on charakter sporadyczny i składa się wyłącznie z towarów przeznaczonych do użytku osobistego podróżnych lub ich rodzin.

Państwa członkowskie odpowiadają za ustanowienie przepisów dotyczących sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnienie skutecznego stosowania odpowiednich sankcji.

Państwa członkowskie zobowiązane są przedkładać Komisji co cztery lata sprawozdanie z działań podjętych w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie uzupełnia istniejące przepisy UE dotyczące ochrony fok, w szczególności dyrektywę 83/129/EWG zakazującą przywozu do państw UE skór niektórych gatunków szczeniąt foczych.

Ochrona dobrostanu zwierząt jest celem realizowanym przez Komisję, który jest przedmiotem protokołu do Traktatu WE (Protokół nr 33) i podstawą planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie:

  • Foka: osobniki wszystkich gatunków płetwonogich.
  • Produkt z fok: wszystkie produkty przetworzone i nieprzetworzone otrzymane z fok, takie jak mięso, olej, tran, narządy, skóry futerkowe i skóry futerkowe surowe, garbowane lub wykończone, w tym skóry futerkowe połączone w arkusze lub krzyże lub podobne formy oraz przedmioty wykonane z futer.
  • Eskimosi: autochtoniczni członkowie ojczyzny Eskimosów, a mianowicie tych obszarów arktycznych i subarktycznych, na których Eskimosi posiadają prawa i interesy autochtoniczne, uznani przez Eskimosów za członków ich ludu.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

20.11.2009

Dz.U. L 286 z 31.10.2009

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok [Dz.U. L 216 z 17.8.2010].

See also

  • Strona Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska poświęcona polowaniom na foki (EN)

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011

Top