Help Print this page 
Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice

Sieć Eurydice jest głównym narzędziem uzyskiwania informacji o strukturach, systemach i krajowych i europejskich osiągnięciach w dziedzinie edukacji. Jej celem jest poprawa europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia przez całe życie.

AKT

Rezolucja Rady i Ministrów Edukacji zebranych w Radzie z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie sieci informacji o edukacji we Wspólnocie Europejskiej Eurydice [Dziennik Urzędowy C 329 z 31.12.1990].

STRESZCZENIE

Sieć Eurydice jest bogatym źródłem porównywalnych informacji o europejskich systemach i politykach kształcenia, a także analiz porównawczych dotyczących rozmaitych zagadnień związanych z systemami kształcenia. Sieć wspiera opartą na danych europejską współpracę w dziedzinie kształcenia.

Sieć składa się obecnie z 40 biur we wszystkich 36 krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Informacje dostępne w krajowych biurach sieci Eurydice mają charakter zasadniczo normatywny i jakościowy, nawiązują do dokumentów urzędowych, takich jak ustawy, uchwały, rozporządzenia i zalecenia. Informacje te połączone są za pośrednictwem biura centralnego sieci Eurydice (mieszczącego się w Brukseli) z innymi źródłami danych - takimi jak dane statystyczne Eurostatu, baza danych UOE (wspólna baza UNESCO, OECD i Eurostatu) oraz wyniki międzynarodowych badań dotyczących edukacji - na podstawie których powstają sprawozdania końcowe.

Wszystkie publikacje sieci Eurydice są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej sieci lub w wersji drukowanej, na zamówienie. Celem sieci Eurydice jest promowanie zrozumienia, współpracy, zaufania i mobilności na poziomach europejskim i międzynarodowym. Sieć składa się z biur krajowych mieszczących się w krajach europejskich i jest koordynowana przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji na temat sieci Eurydice można znaleźć tutaj.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 ustanawiające Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu [Dziennik Urzędowy L 347 z 20.12.2013].

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2014

Top