Help Print this page 
Title and reference
Decyzja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Decyzja

Decyzja jest instrumentem prawnym, którą instytucje mają do dyspozycji, aby wykonywać polityki europejskie. Jest aktem wiążącym o zakresie ogólnym lub, jeżeli wskazuje konkretnego adresata, o charakterze indywidualnym.

Decyzja jest aktem prawnym stanowiącym część prawa wtórnego Unii Europejskiej (UE). Przyjmowana jest przez instytucje europejskie na podstawie traktatów ustanawiających UE. W zależności od przypadku decyzja może być skierowana do jednego lub kilku adresatów, ale może też nie określać żadnego.

Akt wiążący w całości

Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu UE stanowi, że decyzja jest aktem wiążącym w całości. Nie może więc być wykonywana w sposób niekompletny, selektywny lub częściowy.

Decyzja przyjmowana jest w drodze procedury prawodawczej. Jest więc aktem prawodawczym przyjmowanym przez Radę i Parlament zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą albo specjalną procedurą prawodawczą.

Z drugiej strony, decyzja jest aktem o charakterze nieprawodawczym, jeżeli jedna z instytucji europejskich przyjmuje ją jednostronnie. Odnosi się więc do przepisów przyjętych przez Radę Europejską, Radę albo Komisję dotyczących przypadków, które nie wchodzą w zakres kompetencji prawodawcy.

Decyzja ze wskazanym adresatem

Decyzja może być skierowana do jednego lub kilku adresatów. Ma wówczas charakter bardzo indywidualny i jest wiążąca tylko wobec swoich adresatów.

Adresatami decyzji mogą być państwa członkowskie lub osoby indywidualne. Komisja korzysta na przykład z decyzji, aby podjąć działania przeciw przedsiębiorstwom, które dopuściły się praktyk uzgodnionych albo nadużyły pozycji dominującej.

Aby decyzja była wprowadzona w życie, musi być podana do wiadomości strony zainteresowanej. Procedura ta polega na przesłaniu decyzji listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Decyzja może też zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym; taka publikacja nie zwalnia jednak z obowiązku powiadomienia zainteresowanej strony. Tylko poprzez powiadomienie decyzja staje się wobec adresata wiążąca.

Decyzja bez wskazanego adresata

Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego w decyzji nie musi być wskazany adresat. Dzięki temu decyzja zyskuje szerszy zasięg i staje się podstawowym instrumentem w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Rada i Rada Europejska mogą przyjmować decyzje dotyczące:

  • strategicznych interesów i celów Unii,
  • działań, jakie Unia ma podjąć na poziomie międzynarodowym,
  • stanowisk, jakie Unia ma zająć w zakresie kwestii międzynarodowych,
  • zasad realizowania działań i stanowisk Unii.

Ostatnia aktualizacja: 03.09.2010

Top