Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Umowy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Umowy

Umowy stanowią część prawa wtórnego Unii Europejskiej (UE). Są wynikiem zgodnej woli UE i państwa trzeciego albo umowy o współpracy między instytucjami europejskimi.

Umowy stanowią razem z aktami jednostronnymi akty prawa wtórnego Unii Europejskiej (UE). W ich ramach przyznawane są prawa i nakładane obowiązki. Są owocem zgodnej woli instytucji europejskich i strony trzeciej. W przeciwieństwie do aktów jednostronnych nie są wynikiem procedury prawodawczej albo samej woli instytucji.

W traktatach ustanawiających UE przewidziano dwa rodzaje umów:

  • umowy międzynarodowe,
  • porozumienia międzyinstytucjonalne.

Umowy międzynarodowe

Umowy międzynarodowe to umowy zawarte między UE i państwem trzecim albo organizacją będącą osobą trzecią. W art. 216 Traktatu o funkcjonowaniu UE wymienione zostały przypadki, w jakich UE upoważniona jest do zawierania takich umów.

Umowy międzynarodowe są wiążące dla całej UE. Ich znaczenie jest większe niż aktów jednostronnych prawa wtórnego, które muszą więc być zgodne z umowami międzynarodowymi.

Porozumienia międzyinstytucjonalne

Porozumienia międzyinstytucjonalne zawierane są między instytucjami europejskimi. Ich celem jest organizacja i ułatwienie współpracy między instytucjami, zwłaszcza między Komisją, Parlamentem i Radą.

Ten rodzaj porozumienia wynika z praktyki instytucjonalnej, ale został uświęcony traktatami ustanawiającymi UE w momencie wejścia w życie traktatu lizbońskiego. W art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu UE uznano istnienie porozumień międzyinstytucjonalnych i uściślono, że mogą również być wiążące. Charakter wiążący porozumienia zależy więc od woli stron, które go zawierają.

Porozumienia międzyinstytucjonalne mogą też mieć formę kodeksów postępowania, wytycznych albo deklaracji.

Ostatnia aktualizacja: 27.08.2010

Top