Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoc humanitarna w zakresie żywności

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pomoc humanitarna w zakresie żywności

Komisja przedstawia nową strategię zarządzania działaniami humanitarnymi Unii Europejskiej w zakresie żywności na świecie. Potrzeby dotkniętych tą kwestią populacji oraz warunki interwencji istotnie ulegają zmianie, w szczególności z powodu zmian klimatu.

AKT

Komunikat Komisji do Rady oraz Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2010 r. dotyczący „Pomocy humanitarnej w zakresie żywności” [COM(2010) 126 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja definiuje ramy strategiczne, w ramach których Unia Europejska (UE) udziela pomocy żywnościowej w przypadku kryzysu humanitarnego poza swoim obszarem. Ta nowa strategia pozwoli na zwiększenie efektywności działań w zakresie pomocy oraz na wspólną pracę wszystkich zaangażowanych stron.

Głównym celem pomocy humanitarnej w zakresie żywności jest ochrona i zachowanie życia, ochrona środków utrzymania i zwiększenie odporności populacji narażonych na obecne lub przyszłe kryzysy żywnościowe. Działanie UE ma również na celu osiągnięcie serii szczegółowych celów:

 • zapewnienie dostępu i możliwości spożycia odpowiedniej, bezpiecznej i odżywczej żywności,
 • ochrona produkcji żywności i systemów wprowadzania jej do obrotu,
 • wzmocnienie międzynarodowego systemu dla zwiększenia skuteczności pomocy.

Operacje nie mogą jednak:

 • uzależniać populacji od systemu pomocy,
 • zakłócać funkcjonowania rynków handlowych,
 • wystawiać korzystających z pomocy na ryzyko podczas jej otrzymywania,
 • mieć zbyt dużego wpływu na środowisko i zasoby naturalne.

Uruchamianie operacji pomocy

Komisja może podjąć działania humanitarne w zakresie pomocy żywnościowej, jeśli:

 • wskaźniki śmiertelności lub ostrego niedożywienia osiągnęły poziom alarmowy lub też jeśli na podstawie prognoz wskaźniki te osiągną poziom alarmowy z powodu niedostatku żywności,
 • zagrożone środki utrzymania lub też złe strategie obronne (w tym sprzedaż obiektów produkcyjnych, migracje, ryzykowne sposoby przetrwania) stanowią poważne zagrożenie dla życia lub ryzyko skrajnego cierpienia populacji.

Komisja może jednak interweniować na początku kryzysu, nie czekając na nadejście poważnego ryzyka dla populacji lub na oficjalne ogłoszenie klęski.

Może również zajmować się sytuacjami długotrwałego braku bezpieczeństwa żywnościowego, łącząc interwencje humanitarne z akcjami pomocy na rzecz rozwoju. Dzieje się tak jedynie, gdy:

 • obecne jest bezpośrednie ryzyko humanitarne znacznej wagi,
 • pozostałe podmioty nie mogą podejmować działań,
 • akcja może mieć pozytywny efekt w krótkim czasie.

Operacje są stopniowo zatrzymywane, gdy wskaźniki na trwałe powracają poniżej wartości alarmowych. Dzieje się tak również wtedy, gdy inni donatorzy lub podmioty niezwiązane z pomocą humanitarną są w stanie odpowiedzieć na potrzeby populacji podczas dłuższego okresu.

Potrzeby żywnościowe i żywieniowe

Działania mają w pierwszej kolejności zapewnić żywności w odpowiednim czasie. Humanitarna pomoc żywnościowa pozwala także na interwencję w kilku sektorach związanych z żywnością, takich jak rolnictwo i zdrowie.

Poza tym populacje powinny mieć dostęp do żywności bezpiecznej i zrównoważonej, o wystarczającej jakości i w wystarczającej ilości. Rodzaj oferowanej żywności powinien być, w miarę możliwości, zgodny z lokalnymi zwyczajami żywieniowymi.

Chodzi wreszcie o uwrażliwienie populacji na kwestie odżywiania i odpowiednich praktyk żywieniowych.

Strategie uzupełniające

Komisja chce pogłębić związek między pomocą humanitarną, strategią pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju (LRRD) i strategią dla zmniejszenia ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi (DRR). To podejście wymaga długoterminowego wsparcia oraz skutecznej koordynacji pomiędzy podmiotami zajmującymi się pomocą humanitarną i rozwojem.

UE promuje również lepszą współpracę między podmiotami międzynarodowymi oraz wzmocnienie światowego kierownictwa.

Kontekst

Ramy obecnej strategii są zgodne z europejskim konsensusem w sprawie pomocy humanitarnej. Jest ona przedstawiana wspólnie z komunikatem o bezpieczeństwie żywnościowym i rozwoju.

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2010

Top