Help Print this page 

Document L:2014:111:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 111, 15 kwietnia 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 111

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
15 kwietnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony

1

 

 

2014/210/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy

2

 

 

2014/211/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. wsprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o dialogu politycznymi współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali,Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony, z wyjątkiem art. 49ust. 3 tej umowy

4

 

 

Umowa o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską ijej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republikami Kostaryki,Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiejstrony

6

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 380/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 381/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

33

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących publikacji suplementów do prospektu emisyjnego ( 1 )

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 383/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Beurre de Bresse (ChNP)]

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 384/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crème de Bresse (ChNP)]

42

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 385/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Elbe-Saale Hopfen (ChOG)]

44

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 386/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

46

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 387/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

48

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE

50

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2014/212/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

79

 

*

Decyzja Rady 2014/213/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

83

 

*

Decyzja Rady 2014/214/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

84

 

 

2014/215/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

85

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2014/216/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. wykonująca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

91

 

 

2014/217/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki nadzwyczajne służące zwalczaniu ospy owiec w Bułgarii w 2013 r. oraz w Grecji w 2013 i 2014 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2334)

94

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 368/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty ( Dz.U. L 108 z 11.4.2014 )

96

 

*

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 ( Dz.U. L 51 z 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top