Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 106, 18 kwiecień 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.106.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 106

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
18 kwietnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 325/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz kwasu szczawiowego pochodzącego z Indii i Chińskiej Republiki Ludowej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 326/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2011/2012 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 327/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2009 w odniesieniu do progu wielkości ekonomicznej oraz liczby gospodarstw przekazujących dane na Słowacji

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 62/2006 dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (1)

14

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 329/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

20

 

 

DECYZJE

 

 

2012/197/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2377)  (1)

22

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2012/198/UE

 

*

Decyzja nr 1/2012 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top