Help Print this page 

Document C:2017:086:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 86, 20 marca 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 86

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
20 marca 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 86/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 86/02

Sprawa C-27/16: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 8 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad – Bułgaria) – Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Dyrektywy 2000/78/WE i 2006/54/WE — Zakres stosowania — Oczywista niedopuszczalność — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Wprowadzanie w życie prawa Unii — Brak — Oczywisty brak właściwości)

2

2017/C 86/03

Sprawa C-345/16: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 29 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège – Belgia) – Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge (Odesłanie prejudycjalne — Kontekst faktyczny i prawny sporu w postępowaniu głównym — Brak dostatecznych wyjaśnień — Oczywista niedopuszczalność — Artykuł 53 ust. 2 — Artykuł 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem)

3

2017/C 86/04

Sprawa C-379/16 P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 24 listopada 2016 r. – European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Zamówienia publiczne na usługi — Tworzenie i utrzymanie oprogramowania — Błędna wykładnia argumentów i przeinaczenie dowodów przedstawionych przez drugą stronę postępowania przed Sądem)

3

2017/C 86/05

Sprawa C-484/16: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 13 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Taranto – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Antoniowi Semerarowi (Odesłanie prejudycjalne — Oczywisty brak właściwości — Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych — Dyrektywa 2012/29/UE — Artykuł 2 ust. 1 lit. a) — Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 49, 51, 53 i 54 — Przestępstwo zniewagi — Zniesienie przez ustawodawcę krajowego występku zniewagi — Brak powiązania z prawem Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

4

2017/C 86/06

Sprawa C-522/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 7 października 2016 r. – A/Staatssecretaris van Financiën

4

2017/C 86/07

Sprawa C-564/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 9 września 2016 r. w sprawie T-159/15, Puma SE/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 7 listopada 2016 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

5

2017/C 86/08

Sprawa C-631/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland (Niderlandy) w dniu 7 grudnia 2016 r. – X BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

6

2017/C 86/09

Sprawa C-634/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 28 września 2016 r. w sprawie T-476/15, European Food SA/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 7 grudnia 2016 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

7

2017/C 86/10

Sprawa C-637/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 9 grudnia 2016 r. – Florian Hanig/Société Air France SA

8

2017/C 86/11

Sprawa C-644/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 15 grudnia 2016 r. – Synthon BV/Astellas Pharma Inc.

9

2017/C 86/12

Sprawa C-648/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Włochy) w dniu 16 grudnia 2016 r. – Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

10

2017/C 86/13

Sprawa C-651/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 19 grudnia 2016 r. – DW/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

10

2017/C 86/14

Sprawa C-652/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad (Bułgaria) w dniu 19 grudnia 2016 r. – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov/Zamestnik-predsedateł na Dyrżawna agencija za beżancite

11

2017/C 86/15

Sprawa C-660/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 grudnia 2016 r. – Finanzamt Dachau/Achim Kollroß

12

2017/C 86/16

Sprawa C-661/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 grudnia 2016 r. – Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl.

13

2017/C 86/17

Sprawa C-672/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalia) w dniu 29 grudnia 2016 r. – Imofloresmira — Investimentos Imobiliários, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

14

2017/C 86/18

Sprawa C-676/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 27 grudnia 2016 r. – CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

15

2017/C 86/19

Sprawa C-677/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Hiszpania) w dniu 29 grudnia 2016 r. – Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

15

2017/C 86/20

Sprawa C-679/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 30 grudnia 2016 r. – A

16

2017/C 86/21

Sprawa C-9/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 9 stycznia 2017 r. – Maria Tirkkonen

17

2017/C 86/22

Sprawa C-15/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) w dniu 13 stycznia 2017 r. – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

17

2017/C 86/23

Sprawa C-25/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 19 stycznia 2017 r. – Tietosuojavaltuutettu

19

2017/C 86/24

Sprawa C-33/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okrajno Sodišče Pliberk (Austria) w dniu 23 stycznia 2017 r. – Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

20

2017/C 86/25

Sprawa C-72/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) – Zjednoczone Królestwo) – The Queen, na wniosek Prospector Offshore Drilling SA i in./Her Majesty's Treasury; Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2017/C 86/26

Sprawa C-148/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen – Szwecja) – Riksåklagaren/Zenon Robert Akarsar

21

2017/C 86/27

Sprawa C-159/16: Postanowienie Prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 6 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa – Łotwa) – postępowanie wszczęte przez Starptautiskā lidosta „Riga” VAS, przy udziale Konkurences padome

22

2017/C 86/28

Sprawa C-282/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien – Austria) – RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

22

2017/C 86/29

Sprawa C-394/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

22

 

Sąd

2017/C 86/30

Sprawa T-92/11 RENV: Wyrok Sądu z dnia 18 stycznia 2016 r. – Andersen/Komisja (Pomoc państwa — Transport kolejowy — Pomoc przyznana przez władze duńskie na rzecz przedsiębiorstwa publicznego Danske Statsbaner — Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowego transportu pasażerów między Kopenhagą a Ystad — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym pod pewnymi warunkami — Stosowanie przepisów prawa materialnego w czasie — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Oczywisty błąd w ocenie)

23

2017/C 86/31

Sprawa T-646/13: Wyrok Sądu z dnia 3 lutego 2017 r. – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Komisja [Prawo instytucjonalne — Europejska inicjatywa obywatelska — Ochrona mniejszości narodowych i językowych oraz wzmocnienie różnorodności kulturowej i językowej w Unii — Odmowa rejestracji — Oczywisty brak uprawnień ustawodawczych Komisji — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 4 ust. 2 lit. b) i art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 211/2011]

24

2017/C 86/32

Sprawa T-509/15: Wyrok Sądu z dnia 3 lutego 2017 r. – Kessel medintim/EUIPO – Janssen Cilag (Premeno) [Znak towarowy Unii Europejskie — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Premeno — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Pramino — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Decyzja wydana w wyniku stwierdzenia przez Sąd nieważności wcześniej wydanej decyzji — Prawo do bycia wysłuchanym — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

24

2017/C 86/33

Sprawa T-696/15: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2017 r. – Bodegas Vega Sicilia/EUIPO (TEMPOS VEGA SICILIA) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TEMPOS VEGA SICILIA — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znak towarowy wina, który zawiera oznaczenia geograficzne — Artykuł 7 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

25

2017/C 86/34

Sprawa T-16/16: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2017 r. – Mast-Jägermeister/EUIPO (Kubki) [Wzór wspólnotowy — Zgłoszenie wzorów wspólnotowych przedstawiających kubki — Pojęcie „przedstawienia umożliwiającego odtwarzanie” — Niedokładność przedstawienia w odniesieniu do zakresu żądanej ochrony — Odmowa usunięcia nieprawidłowości — Odmowa przyznania daty zgłoszenia — Artykuły 36 i 46 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 — Artykuł 4 ust. 1 lit. e) i art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002]

26

2017/C 86/35

Sprawa T-82/16: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2017 r. – International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TRIPLE EVOLUTION — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Evolution — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

26

2017/C 86/36

Sprawa T-106/16: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2017 r. – zero/EUIPO – Hemming (ZIRO) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ZIRO — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy zero — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

27

2017/C 86/37

Sprawa T-196/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Valérię Annę Gyarmathy od wyroku wydanego w dniu 5 marca 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-97/13, Gyarmathy/FRA

28

2017/C 86/38

Sprawa T-870/16: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2016 r. – Miserini Johansson/EBI

28

2017/C 86/39

Sprawa T-24/17: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2017 r. – LA Superquimica/EUIPO – D-Tack (D-TACK)

30

2017/C 86/40

Sprawa T-40/17: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2017 r. – Habermaaß/EUIPO – Here Global (h)

30

2017/C 86/41

Sprawa T-51/17: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2017 r. – Polska przeciwko Komisji

31

2017/C 86/42

Sprawa T-65/17: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2017 r. – Westbrae Natural/EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

32

2017/C 86/43

Sprawa T-476/16: Postanowienie Sądu z dnia 2 lutego 2017 r. – Adama Agriculture i Adama France/Komisja

33


PL

 

Top