Help Print this page 

Document C:2017:003:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 3, 6 stycznia 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 3

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
6 stycznia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejski Bank Centralny

2017/C 3/01 EBC/2016/46

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Bank of Greece (EBC/2016/46)

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 3/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8233 – Rockaway E-Commerce/EC Investments/Bonak/Sully Systems) ( 1 )

2

2017/C 3/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8319 – CEFCI/JSC Kazmunaigaz/Rompetrol France) ( 1 )

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 3/04

Kursy walutowe euro

3

2017/C 3/05

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 stycznia 2017 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

4

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2017/C 3/06

Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Zawiadomienie dotyczące wniosków o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Courgenay” ( 1 )

5


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2017/C 3/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8279 – NN GROUP/CBRE/PV/Real Estate Portfolio in Germany) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

6

2017/C 3/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8316 – Advent/Brammer) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

7

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2017/C 3/09

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne – Oznaczenia geograficzne produktów z Australii

8


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top