Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego

Logistyka transportu towarowego stanowi koło zamachowe konkurencyjności Unii Europejskiej (UE). Obejmuje ona planowanie, organizację, kontrolę i realizację transportu towarowego oraz zarządzanie nim.

AKT

Komunikat Komisji - Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego (KOM(2007) 607 final z dnia 18 października 2007 r.)

STRESZCZENIE

Logistyka transportu towarowego stanowi koło zamachowe konkurencyjności Unii Europejskiej (UE). Obejmuje ona planowanie, organizację, kontrolę i realizację transportu towarowego oraz zarządzanie nim.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO PLANU DZIAŁAŃ?

Zawiera on krótko- i średnioterminowe działania. Jest to jedna z szeregu inicjatyw politycznych podjętych przez Komisję Europejską w celu poprawy wydajności i zrównoważenia transportu towarowego w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Elektroniczny transport towarowy: dzięki wykorzystaniu technologii teleinformatycznych fizyczny przepływ towarów może wiązać się z pozbawionym postaci fizycznej, elektronicznym obiegiem informacji.
  • Wąskie gardła: zidentyfikowano ich prawie 500 - począwszy od niedoborów infrastruktury, a skończywszy na przeszkodach administracyjnych. Można im przeciwdziałać poprzez szkolenie wykwalifikowanego personelu, wykorzystanie wskaźników wydajności i używanie lepszych danych statystycznych.
  • Łańcuchy transportowe: uproszczenie wymogów administracyjnych, za sprawą wykorzystywania jednego dokumentu dla wszystkich form transportu oraz jasne zasady odpowiedzialności mogą poskutkować redukcją kosztów i biurokracji.
  • Obciążenie i wymiary: Unijne przepisy określają ograniczenia dotyczące obciążeń i wymiarów pojazdów. Jednakże organy krajowe nadal mają pewną swobodę w ustalaniu zakresu obciążeń. Przegląd przepisów w 2012 r. poskutkował przyjęciem zmienionych przepisów UE w 2015 r. Mają one na celu poprawę aerodynamiki pojazdów oraz ich efektywności energetycznej.
  • Zielone korytarze transportowe: zintegrowane trasy, dzięki którym towary mogłyby być transportowane, przy zmniejszonym wpływie na środowisko, przy pomocy połączenia krótkich rejsów morskich, transportu kolejowego i śródlądowych dróg wodnych oraz odpowiednich technologii (takich jak technologie teleinformatyczne wykorzystywane w inteligentnych systemach transportowych).
  • Towarowy transport miejski: Europejskie miasta i miasteczka są często miejscem docelowym dla towarów, które przebyły znaczne odległości. Należy brać to pod uwagę przy tworzeniu miejskiego planowania przestrzennego.

Do innych powiązanych inicjatyw unijnych zalicza się:

KONTEKST

Szacuje się, że udział sektora logistycznego w Europie sięga niemal 14% PKB. Doświadczył on znacznego wzrostu w ostatnich latach, w szczególności w handlu z wykorzystaniem kontenerów. Doprowadziło to do zagęszczenia ruchu w niektórych portach i ich okolicach.

AKTY POWIĄZANE

Biała księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (KOM(2011) 144 final z dnia 28 marca 2011 r.)

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2015

Top