Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia współpracy z Bangladeszem (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategia współpracy z Bangladeszem (2007-2013)

Unia Europejska (UE) wspiera zrównoważony rozwój Bangladeszu. W tym celu, partnerstwo przyjmuje strategię współpracy, której realizacja uwzględnia priorytetowe potrzeby rozwoju.

AKT

The European Commission - Bangladesh Strategy Paper 2007-2013 (DE) (EN) (FR) (Komisja Europejska Dokument strategiczny na lata 2007-2013 dla Bangladeszu).

STRESZCZENIE

Po przyjęciu nowej umowy o partnerstwie w 2001 r. Unia Europejska (UE) i Bangladesz podejmują współpracę w licznych dziedzinach. Działania UE obejmują w szczególności wspieranie kraju w zmniejszaniu ubóstwa oraz realizacji milenijnych celów rozwoju (MCR).

Całość projektów w ramach współpracy powinna łączyć cele równego traktowania kobiet i mężczyzn, rozwoju obszarów wiejskich, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska naturalnego oraz dobrych rządów publicznych.

Priorytety krótkoterminowe

Celem niniejszej strategii jest ustanowienie równowagi między rozwojem społecznym a gospodarczym, dla którego realizacji strony określiły priorytetowe dziedziny działania:

  • rozwój społeczny, poprzez programy na rzecz ochrony zdrowia, wyżywienia, dostępu do edukacji, godziwej pracy oraz walki z ubóstwem,
  • dobre zarządzanie, w szczególności odnośnie zarządzania finansami publicznymi, systemu prawnego i skuteczności państwa,
  • ochrona praw człowieka, przede wszystkim na rzecz poprawy poszanowania praw kobiet i dzieci, a także mniejszości, jak na przykład uchodźców czy osób niepełnosprawnych,
  • rozwój gospodarczy i handlowy, aby umożliwić włączenie kraju do światowego systemu handlowego, zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zróżnicowanie produkcji gospodarczej.

Priorytety długoterminowe

Druga faza wdrożenia strategii obejmuje szereg działań dotyczących następujących dziedzin:

  • środowisko naturalne i zarządzanie katastrofami naturalnymi, których konsekwencje dotykają głównie najbiedniejszych części społeczeństwa,
  • bezpieczeństwo żywności oraz odżywianie w celu długotrwałego zmniejszenia poziomu niedożywienia, przede wszystkim na terenach wiejskich.

Ostatnia aktualizacja: 14.07.2011

Top