Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia współpracy z Tajlandią (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategia współpracy z Tajlandią (2007-2013)

Współpraca między Unią Europejską (UE) i Tajlandią rozwinęła się w kierunku partnerstwa na rzecz rozwoju. Kraj przestał otrzymywać europejską pomoc rozwojową w 2003 r. i pogłębił stosunki polityczne i handlowe z UE.

AKT

The European Commission - Philippines Strategy Paper 2007-2013 (DE) (EN) (FR) (Komisja Europejska – Dokument strategiczny na lata 2007-2013 dla Tajlandii).

STRESZCZENIE

Partnerstwo między Unią Europejską (UE) i Tajlandią ma na celu ułatwienie dialogu politycznego, wymiany handlowej oraz wymiany wiedzy. Tym samym zaprezentowane przez Komisje priorytety współpracy uwzględniają poprawę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Strategiczne dziedziny współpracy

Głównym elementem partnerstwa są działania na rzecz współpracy gospodarczej. UE wspiera reformy publiczne w zakresie gospodarki, poprawę środowiska prawnego przedsiębiorstw oraz inwestycji, wzrost konkurencyjności kraju na poziomie regionalnym i światowym.

Tym samym przewidywane działania zmierzają do ułatwienia współpracy celnej oraz dostosowania zasad i norm technicznych stosowanych do towarów przeznaczonych na import do UE.

Partnerzy zamierzają również pogłębić swoje stosunki w zakresie nauki i technologii, szkolnictwa wyższego oraz badań naukowych. Działania powinny dążyć do ułatwienia wymiany informacji, umiejętności oraz dobrych praktyk, jak również wzmocnienia możliwości i zasobów sektora badań naukowych.

Współpraca przyczynia się także do dialogu oraz wymiany wiedzy w dziedzinie polityki społecznej, ochrony środowiska naturalnego, dobrego zarządzania, praw człowieka oraz działań podejmowanych w zakresie zwalczania min.

Dialog polityczny

Dialog polityczny powinien podejmować szereg tematów, które obejmują:

  • promocję demokracji i praw człowieka,
  • rozwój społeczny i człowieka, w szczególności w dziedzinie zdrowia, kultury, edukacji i szkoleń,
  • imigrację i politykę azylową, walkę z handlem ludźmi oraz ochronę osób wysiedlonych,
  • środowisko naturalne i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi,
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Zagadnienia przekrojowe

Działania podjęte w ramach partnerstwa muszą uwzględniać:

  • równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz miejsce kobiet w gospodarce,
  • wpływ światowej wymiany handlowej na kwestie społeczne oraz promocję godnego zatrudnienia,
  • zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią,
  • dobre zarządzanie w dziedzinie spraw publicznych oraz wspieranie praw człowieka.

Kontekst

Stosunki partnerów powinny zostać pogłębione przez zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy (UPW). Negocjacje otwarte w 2007 r. dotyczą, w szczególności, priorytetów ustalonych niniejszym dokumentem strategicznym.

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2011

Top