Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia współpracy z Indonezją (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Strategia współpracy z Indonezją (2007-2013)

Partnerstwo między Unią Europejską (UE) i Indonezją ma na celu przede wszystkim walkę z ubóstwem oraz poprawę stabilizacji kraju. Partnerzy ustanawiają szereg priorytetów współpracy uzupełnianych przez działania tematyczne.

AKT

Komisja Europejska – Indonesia Strategy Paper 2007-2013 (DE) (EN) (FR) (Dokument strategiczny na lata 2007-2013 dla Indonezji).

STRESZCZENIE

Indonezja angażuje się w proces stabilizacji politycznej i gospodarczej wspierany przez Unię Europejską (UE). Niniejsza strategia współpracy wspiera także realizację milenijnych celów rozwoju (MCR) będących priorytetem dla kraju, którego większość społeczeństwa żyje w ubóstwie.

Priorytety współpracy

Priorytetowymi dziedzinami działania są szkolnictwo oraz kształcenie zawodowe. Udział UE w tej kwestii dotyczy poprawy systemu szkolnictwa podstawowego, zawodowego oraz wyższego. Celem określonym przez partnerów jest podniesienie poziomu wykształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb zrównoważonego rozwoju.

UE wspiera programy reform w dziedzinie handlu oraz inwestycji, aby przyspieszyć postępy gospodarcze kraju i jego integrację z międzynarodowym systemem handlowym. Należy również kontrolować wpływ społeczny oraz środowiskowy podjętych reform w zakresie ustanowienia strefy wolnego handlu między UE a krajami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Ponadto należy wzmocnić funkcjonowanie systemu prawnego oraz organów ścigania. Działania podjęte w tym celu wspierają reformy instytucjonalne, dobre zarządzanie publiczne, prawa człowieka, walkę z korupcją oraz z przestępczością zorganizowaną. Szczególnie wzmocniona powinna zostać rola społeczeństwa obywatelskiego w przeprowadzaniu reform.

Poza określonymi priorytetami partnerzy realizują szereg działań tematycznych, w szczególności, na rzecz demokracji i praw człowieka, wspierania społeczeństwa obywatelskiego, bezpieczeństwa żywności, polityki azylu oraz migracji.

Główne dziedziny współpracy

Działania przewidziane przez partnerstwo powinny zostać przekrojowo połączone z niektórymi dziedzinami, takimi jak:

  • ochrona środowiska, przede wszystkim walka z nielegalną wycinką drzew,
  • zapobieganie konfliktom oraz odpowiedź na potrzeby regionów, które wychodzą z konfliktów,
  • równość płci, w tym w życiu demokratycznym,
  • rządy, przejrzystość oraz zarządzanie finansami publicznymi,
  • prawa człowieka oaz ochrona rdzennej ludności, przejrzystość oraz zarządzanie finansami publicznymi,
  • walka z HIV/AIDS,
  • opanowanie wpływu globalizacji na spójność społeczną oraz promocja godziwego zatrudnienia.

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2011

Top