Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia współpracy z Filipinami (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategia współpracy z Filipinami (2007-2013)

Zmniejszenie ubóstwa i rozwój gospodarczy stanowią główną oś partnerstwa Unii Europejskiej z Filipinami. Działania UE powinny również przyczynić się do poprawy dostępu do podstawowych świadczeń, reform gospodarczych, społecznych i politycznych, jak również stabilizacji kraju.

AKT

The European Commission - Philippines Strategy Paper 2007-2013 (DE) (EN) (FR) (Komisja Europejska – Dokument strategiczny na lata 2007-2013 dla Filipin).

STRESZCZENIE

Celem partnerstwa między Unią Europejską (UE) a Filipinami jest zmniejszenie ubóstwa oraz równy podział zasobów. W rzeczywistości, mimo że kraj osiągnął średni poziom rozwoju, większość ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Przyczyną tej sytuacji jest wysoki poziom wzrostu demograficznego przy jednoczesnym słabym poziomie wzrostu gospodarczego.

Dziedziny współpracy

Niniejsza strategia powinna być wdrażana w zależności od działań priorytetowych na rzecz:

  • opracowania polityki zmniejszania ubóstwa oraz realizacji milenijnych celów rozwoju (MCR),
  • wspierania reform gospodarczych i dobrego publicznego zarządzania,
  • organizacji podstawowych świadczeń społecznych, w szczególności, w kierunku poprawy dostępu do opieki zdrowotnej oraz edukacji.

Ponadto partnerstwo powinno stymulować wymianę handlową oraz inwestycje, a także wzmocnić pozytywny wpływ wzrostu handlowego na poziom rozwoju państwa.

Zagadnienia przekrojowe

W ogólnym rozumieniu, działania w zakresie współpracy powinny przyczynić się do poprawy zarządzania, równego traktowania kobiet i mężczyzn, respektowania praw człowieka, praw dziecka oraz mniejszości, jak również ochrony środowiska naturalnego, zapobiegania konfliktom i stabilizacji kraju.

Tematyczne programy regionalne

Filipiny uczestniczą w wielu programach współpracy regionalnej, takich jak Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Współpraca gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC) (EN) oraz szczyt Azja-Europa (ASEM) (DE) (EN) (FR) na rzecz dialogu politycznego.

Organy te stanowią ramy dla współpracy oraz dialogu w zakresie demokracji, praw człowieka, migracji, środowiska naturalnego, polityki społecznej oraz wymiany uniwersyteckiej.

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2011

Top