Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia współpracy z Chinami (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Strategia współpracy z Chinami (2007–2013)

W interesie gospodarczym i politycznym Unii Europejskiej leży wspieranie zrównoważonego rozwoju Chin. W tym celu współpraca między partnerami uwzględnia sytuację Chin jako znaczącego podmiotu w zakresie handlu i przepływu inwestycji na skalę światową, konsumenta zasobów naturalnych i podmiotu przyczyniającego się do ocieplenia klimatu, ale także jego potrzeby w zakresie rozwoju społecznego.

AKT

Komisja Europejska – dokument o strategicznym partnerstwie z Chinami na lata 2007–2013 (EN).

STRESZCZENIE

Stosunki Unii Europejskiej (UE) i Chin zmieniły się stopniowo, aby osiągnąć stan partnerstwa strategicznego. Relacje współpracy, które rozwinęły się w oparciu o umowę o współpracy gospodarczej i handlowej obejmują obecnie więcej dziedzin, a to dzięki realizacji wzmocnionego partnerstwa.

Niniejszy program współpracy jest istotnym elementem tych relacji.

Dialog polityczny

Partnerzy pogłębiają swoje relacje dzięki regularnemu dialogowi politycznemu, który obejmuje przede wszystkim następujące dziedziny:

  • zmianę klimatyczną i energię,
  • legalną i nielegalną migrację,
  • prawa człowieka,
  • handel towarami, usługami oraz dostęp do rynków,
  • europejskie embargo na dostawy broni,
  • współpracę w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, m.in. zapobieganie wybuchaniu konfliktów, walkę z bronią masowego rażenia,
  • sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo, ze wskazaniem na walkę z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością, handlem ludźmi, narkotykami, handlem bronią dużego i małego kalibru.

Dialog polityczny służy także jako ramy dla negocjacji w celu zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW).

Priorytety współpracy

W dziedzinie handlu partnerstwo wspiera liberalizację wymiany i zobowiązań Chin zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Znaczenie Chin dla światowego handlu jest tak duże, że kraj ten musi wykazać swoją zdolność do przestrzegania zrównoważonych i sprawiedliwych warunków konkurencyjności. UE wspiera restrukturyzację sektora usług finansowych w celu zwiększenia wymiany usług.

Współpraca w zakresie lotnictwa cywilnego musi przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa lotniczego, uwzględniając szybki rozwój rynku lotniczego i wzrost znaczenia tranzytowej roli państwa w Azji. Realizowane jest przepisowe wsparcie techniczne oraz projekty badawcze, także te w zakresie rozwoju ekologicznych form transportu.

Chiny muszą ograniczyć negatywny wpływ przeprowadzanych reform gospodarczych, aby zwiększyć spójność społeczną i terytorialną. Podejmowane wysiłki mają przełożenie na politykę regionalną, politykę w zakresie zatrudnienia, godnej pracy, bezpieczeństwa społecznego i zdrowia. Partnerzy mogą przystąpić do wymiany doświadczeń w poszczególnych dziedzinach, takich jak zatrudnienie, wykluczenie społeczne i emerytury.

Współpraca w zakresie edukacji i kształcenia musi zostać zwiększona w celu rozwoju programów wymiany studenckiej i pracowniczej, zwłaszcza w dziedzinie nauki.

Partnerzy muszą połączyć wysiłki, aby wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym, wspierać rozwój narzędzi prawnych i gospodarczych pozwalających na ochronę środowiska i zrównoważoną gospodarkę zasobami energetycznymi i wodnymi.

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2011

Top