Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odnowione partnerstwo z Ameryką Łacińską

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Odnowione partnerstwo z Ameryką Łacińską

Komisja przedstawia odnowioną strategię dla Ameryki Łacińskiej. Mimo iż dialog polityczny oraz stosunki współpracy zostały skonsolidowane w ciągu ostatniej dekady, wiele działań pozostaje jeszcze do podjęcia. Niniejszy komunikat powinien służyć za podstawę w celu określenia nowego partnerstwa.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 września 2010 r., „Unia Europejska i Ameryka Łacińska: partnerzy na arenie międzynarodowej” [KOM(2009) 495 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja przedstawia nową strategię pozwalającą na pogłębienie współpracy między Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej. Priorytety wcześniejszego wzmocnionego partnerstwa muszą zostać odnowione w zależności od regionalnych i globalnych wyzwań stojących przed kontynentem.

Dotyczy to przede wszystkim efektów światowego kryzysu gospodarczego, zmian cen produktów spożywczych, zmian klimatycznych, ale także walki z przestępczością. Celem nowego zobowiązania jest wzmocnienie stowarzyszenia partnerów w ramach organizacji międzynarodowych.

I tak Komisja proponuje zalecenia, które należy uwzględnić w czasie szczytu UE-Ameryka Łacińska i Karaiby.

Dialog między dwoma regionami

Dialog między krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów musi zostać pogłębiony, zarówno na szczeblu strategicznym, jak i na szczeblu polityki sektorowej. W tym celu Komisja zaleca:

  • ustalenie działań priorytetowych w zakresie polityki na szczyt Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które będą spójne z działaniami podjętymi w czasie spotkań ministerialnych,
  • zacieśnienie dialogu politycznego w obszarach związanych z problemami ogólnoświatowymi, takimi jak kwestie ekonomiczne, bezpieczeństwo i prawa człowieka, środowisko, zmiany klimatyczne, energia, badania i innowacje,
  • rozwinięcie współpracy i dialogu w zakresie walki z narkotykami i zarządzania migracjami,
  • otwarcie dialogu na wszystkie strony zainteresowane obszarem wiedzy i innowacji.

Integracja regionalna i wzajemne powiązania

Strategia wspiera integrację regionalną krajów Ameryki Łacińskiej jako czynnika zrównoważonego rozwoju i wzrostu, poprzez:

  • procesy integracji podregionalnej, np. krajów Ameryki Środkowej i Wspólnoty Andyjskiej,
  • inicjatywy instytucjonalne na poziomie kontynentu, takie jak Unia Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR) (ES).

Co więcej, utworzenie Instrumentu Inwestycyjnego dla Ameryki Łacińskiej (LAIF) (EN) (ES) (FR) powinno pozwolić na rozwinięcie wzajemnych powiązań oraz infrastruktury. Przeprowadzone dzięki niemu inwestycje muszą także wspierać rozwój przedsiębiorstw, sektora socjalnego i sektora ochrony środowiska.

Dialog i współpraca na szczeblu dwustronnym

Strategia przewiduje pogłębienie stosunków UE z każdym z krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności w zakresie wspólnych interesów. Komisja zaleca:

  • wykorzystanie potencjału obowiązujących układów o współpracy,
  • zawarcie układów handlowych o swobodnej wymianie, m.in. w ramach negocjacji handlowych z Chile i Meksykiem,
  • wspieranie regionalnych ugrupowań krajów Ameryki Łacińskiej.

Programy współpracy

Działania w zakresie współpracy są w części realizowane w ramach europejskiej polityki rozwojowej. Charakter priorytetowy mają walka z ubóstwem i zrównoważony rozwój. Strategia wspiera także dywersyfikację ram współpracy.

W takiej perspektywie Komisja zaleca:

AKTY POWIĄZANE

Deklaracja madrycka (EN) (ES) (FR), szósty szczyt UE-Ameryka Łacińska i Karaiby, Madryt, Hiszpania, 18 maja 2010 r.

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2011

Top