Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady 2010/427/UE określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

ESDZ podlega Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, którego wspiera w wykonywaniu obowiązków dotyczących:

ESDZ współpracuje również z Sekretariatem Generalnym Rady, Komisją i służbami dyplomatycznymi państw UE, aby zapewnić spójność europejskich działań zewnętrznych.

ESDZ wspiera też Komisję w czasie tworzenia i wdrażania programów i instrumentów finansowych działań zewnętrznych UE.

Administracja centralna

Siedziba ESDZ znajduje się w Brukseli. ESDZ kieruje wykonawczy sekretarz generalny, który podlega Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Administracja centralna ESDZ jest podzielona na dyrekcje generalne zajmujące się:

  • obszarem działań tematycznych i geograficznych obejmującym wszystkie kraje i regiony świata,
  • zarządzaniem administracyjnym, bezpieczeństwem systemów informacyjno-komunikacyjnych, zarządzaniem budżetem i zasobami ludzkimi,
  • zarządzaniem kryzysowym i planowania, Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej oraz Centrum Analiz Wywiadowczych UE — INTCEN (dawne Centrum Sytuacyjne UE) w celu prowadzenia WPZiB.

Sieć delegatur

W skład ESDZ wchodzą delegatury UE przy innych krajach spoza UE oraz przy organizacjach międzynarodowych. Na czele każdej z nich stoi szef delegatury, który odpowiada przed Wysokim Przedstawicielem oraz przed ESDZ. Szef delegatury reprezentuje UE w danym kraju.

Delegatury współpracują i wymieniają informacje ze służbami dyplomatycznymi państw UE.

Generalny sekretarz wykonawczy ESDZ odpowiada za ocenę finansową i administracyjną każdej delegacji.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 26 lipca 2010 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30–40)

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016

Top