Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego

Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego ma na celu pogłębianie stosunków między Europą a krajami basenu Morza Śródziemnego w ramach wzmocnionego partnerstwa eurośródziemnomorskiego, tworząc widoczne i wymierne korzyści dla mieszkańców regionu.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2008 r. „Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego” [COM(2008) 319 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Celem niniejszego komunikatu jest zwiększenie efektywności partnerstwa eurośródziemnomorskiego. Nowa Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego polega w szczególności na rozwijaniu:

 • współpracy politycznej,
 • zasady wspólnej odpowiedzialności w prowadzeniu stosunków wielostronnych,
 • regionalnych i subregionalnych projektów bardziej konkretnych i bardziej widocznych dla obywateli regionu.

Liczba uczestników została rozszerzona do 43 państw. Są to wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), Komisja Europejska, kraje partnerskie i obserwatorzy Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (Mauretania, Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Jordania, Autonomia Palestyńska, Izrael, Liban, Syria, Turcja i Albania), jak również inne kraje śródziemnomorskie (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Monako).

Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego wpisuje się w ramy zintegrowanej polityki i programów wspólnotowych partnerstwa eurośródziemnomorskiego.

Działalność instytucjonalna

Partnerstwo jest pogłębiane w trosce o równowagę i współwłasność. W tym celu komunikat przewiduje:

 • organizowanie co dwa lata spotkań na szczycie szefów państw i rządów,
 • współprzewodnictwo zapewniane przez przedstawiciela Unii Europejskiej i przedstawiciela śródziemnomorskiego kraju partnerskiego,
 • Wspólny Stały Komitet zapewniający zarządzanie funkcjonalne, składający się z przedstawicieli państw członkowskich UE, partnerów śródziemnomorskich i Komisji Europejskiej,
 • wspólny sekretariat składający się z oddelegowanych urzędników odpowiadających za ustalanie, ocenę i monitorowanie projektów.

Rola Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EMPA) została potwierdzona jako ustanowienie ram dla dialogu parlamentarnego i działanie jako organ konsultacyjny w sprawach realizacji partnerstwa.

Wymiar projektu

Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego stanowi ramy realizacji współpracy regionalnej i ponadnarodowej w celu rozwijania spójności regionalnej, integracji gospodarczej i połączeń infrastrukturalnych.

Strategia i śródziemnomorski regionalny program indykatywny na lata 2007–2013 pozostają w mocy. Dodatkowe źródła finansowania projektów powinny pochodzić zasadniczo z następujących źródeł:

 • udział sektora prywatnego,
 • współpraca dwustronna państw członkowskich UE,
 • składki od śródziemnomorskich krajów partnerskich,
 • międzynarodowe instytucje finansowe, banki regionalne i inne środki w ramach stosunków dwustronnych,
 • Instrument Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji (FEMIP), który został stworzony w celu wzmocnienia sektora prywatnego,
 • Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) oraz transgraniczny instrument współpracy w ramach ENPI,
 • inne instrumenty mające zastosowanie do krajów objętych inicjatywą.

Kontekst

Proces barceloński jest jedynym forum umożliwiającym konstruktywny dialog, wspierającym dążenia do reform politycznych i społeczno-ekonomicznych oraz modernizacji w regionie Morza Śródziemnego.

Liberalizacja handlu z UE w perspektywie stworzenia strefy wolnego handlu sprzyjała w szczególności wywozowi i inwestycjom. Mimo to głębsze i szybsze reformy są konieczne w celu zapewnienia skutecznej integracji regionalnej.

Na pierwszym szczycie procesu barcelońskiego (Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego) 13 lipca 2008 r. w Paryżu szefowie państw i rządów przyjęli wspólne oświadczenie (FR) zgodnie z głównymi propozycjami niniejszego komunikatu.

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2008

Top