Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integracja z Unią Europejską

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Integracja z Unią Europejską

Wzmocnienie polityki stabilizacyjnej i stowarzyszeniowej Unii Europejskiej wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej i ustalenie programu integracji tych krajów z UE.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – The Western Balkans and European Integration [COM/2003/0285 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2003 r. „Bałkany Zachodnie a integracja europejska”) COM (2003) 285 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Integracja krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską stała się dla UE priorytetem. Osiągnięcie tego celu wymaga wzmocnienia procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Punktem odniesienia dla pogłębienia takich relacji jest proces rozszerzania UE na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Dzielenie się ich doświadczeniami z krajami Europy Południowo-Wschodniej ma zasadnicze znaczenie. Rozwój procesu integracji ostatecznie będzie zależeć od zdolności i zaangażowania się każdego z tych krajów.

Środki wzmocnienia procesu stabilizacji i stowarzyszenia

Niniejszy komunikat sygnalizuje, że należy przeanalizować możliwość ustanowienia partnerstwa na rzecz integracji z krajami Bałkanów Zachodnich. Partnerstwa wskażą wysiłek, jaki poszczególne kraje muszą powziąć, by dołączyć do UE. Lista środków krótkoterminowych i średnioterminowych posłuży za punkt odniesienia w ocenie postępu każdego z krajów na drodze do integracji. Posłuży także do ustalenia priorytetów pomocy przyznawanej przez program CARDS. Ze swojej strony kraje tego obszaru ustalą plany działania, aby móc wdrożyć priorytety partnerstwa na rzecz integracji. Komisja wprowadzi regularny monitoring osiąganego postępu, między innymi poprzez sprawozdania roczne.

„Współpraca partnerska” (oddelegowanie urzędników z państw członkowskich do instytucji krajów kandydujących w celu przekazania doświadczeń) okazała się bardzo przydatna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W sposób pozytywny przyczynia się do wzmacniania instytucji krajów kandydujących. Od października 2002 r. program CARDS organizuje działania partnerskie dla niektórych krajów Bałkanów Zachodnich. W celu wzmocnienia instytucji Komisja zachęca również do tworzenia szkół wyższych zajmujących się reformą administracji publicznej.

Komunikat doradza wzmocnienie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Wprowadzony zostanie dialog na ten temat z krajami podmiotowego obszaru. Tematy o dużym znaczeniu dla krajów Europy Południowo-Wschodniej, jak polityka wizowa i migracyjna Unii, będą przedmiotem dogłębnych dyskusji. Kraje tego obszaru powinny stworzyć plany zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Komisja proponuje, by kraje Bałkanów Zachodnich wzięły udział w niektórych programach wspólnotowych. Pozwoliłby to im na zapoznanie się z polityką i metodami pracy Wspólnoty.

Rozwój gospodarczy, handel i przemiana w aktywną gospodarkę rynkową nadal powinny być wspierane przez Komisję. Kraje Bałkanów Zachodnich powinny korzystać z wszelkich możliwości oferowanych przez przepisy handlowe przyjęte wobec tych krajów, a także z porozumień o swobodzie wymiany zawartych między nimi lub z UE. Komisja podejmie środki w celu umożliwienia tym krajom możliwie najlepszego wykorzystania preferencyjnych warunków handlowych. Konieczna jest poprawa warunków funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym zaleca się stosowanie zasad Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. Komisja proponuje wprowadzenie dialogu gospodarczego z tymi krajami, a także ewentualne rozszerzenie wewnętrznego rynku energii.

Program CARDS nadal stanowi główne wsparcie finansowe dla procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego. Komisja proponuje zwiększenie budżetu programu. Z drugiej strony Komisja jest gotowa przeanalizować możliwość przyznania, we współpracy z instytucjami międzynarodowymi, wyjątkowej pomocy makrofinansowej dla krajów z tego obszaru.

Niniejszy komunikat zachęca do współpracy regionalnej między krajami strefy i do współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii.

Komunikat podkreśla zalety współpracy parlamentarnej drogą wzmacniania parlamentów krajów z podmiotowego obszaru i ich integrację z regionalnymi i międzynarodowymi strukturami parlamentarnymi.

Zalecana jest także współpraca polityczna. Bałkany Zachodnie należy zaprosić, aby dołączyły do wspólnych stanowisk i deklaracji UE w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dialog polityczny między krajami Bałkanów Zachodnich i UE powinien być coraz bardziej intensywny i regularny.

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2011

Top