Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Proces stabilizacji i stowarzyszenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Proces stabilizacji i stowarzyszenia

Unia Europejska zamierza wprowadzić proces stabilizacji i stowarzyszenia obejmujący Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, byłą Jjugosłowiańską republikę Macedonii, Albanię oraz Serbię i Czarnogórę, w tym Kosowo (jak określono w rezolucji 1244 rady bezpieczeństwa narodów zjednoczonych), które tworzyły Federalną Republikę Jugosławii w 1999 r. W tej perspektywie Unia Europejska rozwinie nowe stosunki umowne z tymi krajami: układy o stabilizacji i stowarzyszeniu.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 26 May 1999 on the stabilisation and association process for countries of South-Eastern Europe [COM (1999) 235 final - Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie procesu stabilizacji i stowarzyszenia na rzecz krajów Europy Południowo-Wschodniej [COM (1999) 235 – wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

Komunikat przyczynia się do przygotowania wspólnej strategii Unii wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej będącej ramą dla stosunków między Unią Europejską a tym regionem.

Istniejące podejście regionalne

Podejście regionalne ustanowiło już w 1996 r. ramy dla stosunków z pięcioma krajami regionu: Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, jak również Federalną Republiką Jugosławii, z której powstała Czarnogóra i Serbia, w tym Kosowo (jak określono w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych). Cele podejścia regionalnego ustalone w 1996 r. dotyczyły wsparcia dla realizacji porozumień pokojowych z Dayton/Paryża i Erdut oraz utworzenia strefy stabilności politycznej i dobrobytu gospodarczego, poprzez:

 • ustanowienie i utrzymanie demokracji oraz państwa prawa,
 • poszanowanie praw mniejszości oraz praw człowieka,
 • pobudzenie rozwoju gospodarczego.

Proces stabilizacji i stowarzyszenia

Komunikat wdraża nowe wzmocnione podejście wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej. Następstwem przyjętego podejścia jest ustanowienie procesu stabilizacji i stowarzyszenia zakładającego:

 • opracowanie układów o stabilizacji i stowarzyszeniu w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej w momencie ich przestrzegania,
 • rozwój stosunków gospodarczych i handlowych z regionem oraz wewnątrz niego,
 • rozwój istniejącej pomocy gospodarczej i finansowej,
 • wsparcie dla demokratyzacji, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji oraz rozwoju instytucjonalnego,
 • współpracę w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,
 • rozwój dialogu politycznego.

Komunikat zawiera też dokonane dla każdego kraju analizy dotyczące przestrzegania kryteriów warunkowości przyjętych dla procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Na podstawie tych analiz Komisja zadeklarowała, że negocjacje dotyczące układów o stabilizacji i stowarzyszeniu z Bośnią i Hercegowiną oraz Chorwacją rozpoczną się, gdy tylko te kraje spełnią wymagane warunki. W przypadku Federalnej Republiki Jugosławii, z której powstała Czarnogóra i Serbia, w tym Kosowo (zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ), Komisja wskazała, że rozpoczęcie takich negocjacji nie zostało nawet uwzględnione z powodu utrzymującego się konfliktu w Kosowie. Ogłosiła jednak, że zostanie przedstawiona propozycja w celu otwarcia negocjacji z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Komisja wyraziła również gotowość do przedstawienia w odpowiednim czasie opinii na temat otwarcia negocjacji dotyczących układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Albanią.

AKTY POWIĄZANE

STOSUNKI DWUSTRONNE

 • Albania

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony – Protokóły – Deklaracje [Dz.U. L 107 z 28.4.2009].

 • Bośnia i Hercegowina

Wniosek decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony [COM(2008) 182 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony [Dz.U. L 169 z 30.6.2008].

 • Chorwacja

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony [Dz.U. L 26 z 28.1.2005].

 • Była jugosłowiańska republika Macedonii

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony [Dz.U. L 84 z 20.3.2004].

 • Republika Czarnogóry

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony [Dz.U. L 108 z 29.4.2010].

OCENA

Sprawozdanie Komisji z dnia 30 marca 2004 r. – Proces stabilizacji i stowarzyszenia na rzecz Europy Południowo-Wschodniej. Trzecie sprawozdanie roczne [COM(2004) 202 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie Komisji z dnia 26 marca 2003 r. – Proces stabilizacji i stowarzyszenia na rzecz Europy Południowo-Wschodniej. Drugie sprawozdanie roczne [COM (2003) 139 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie Komisji z dnia 3 kwietnia 2002 r. – Proces stabilizacji i stowarzyszenia na rzecz Europy Południowo-Wschodniej. Pierwsze sprawozdanie roczne [COM(2002) 163 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2010

Top