Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument na rzecz Pokoju w Afryce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Instrument na rzecz Pokoju w Afryce

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja nr 3/2003 Rady Ministrów AKP-UE w sprawie wykorzystania zasobów EFR na rzecz utworzenia Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DECYZJI?

Decyzja ustanawia plan finansowy w celu utworzenia Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, stanowiącego główne źródło unijnego finansowania starań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa podejmowanych przez Unię Afrykańską (UA) i afrykańskie regionalne wspólnoty gospodarcze (REC).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Podstawę prawną Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce stanowi Umowa z Kotonu. Instrument jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR).

Instrument na rzecz Pokoju w Afryce jest oparty na zasadzie odpowiedzialności afrykańskiej. Bezpośredni beneficjenci pomocy w ramach instrumentu to afrykańskie regionalne wspólnoty gospodarcze i mechanizmy regionalne.

Od 2004 r. Instrument na rzecz Pokoju w Afryce otrzymał wsparcie UE w wysokości 2,2 mld EUR.

 • Wspieranie pokoju
  • Kluczową misją instrumentu jest utrzymywanie i umocnienie pokoju.
  • Instrument na rzecz Pokoju w Afryce skutecznie wspierał operacje pokojowe w Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie, Południowym Sudanie, Mali, Somalii, Kotlinie Czadu oraz na Komorach.
 • Budowanie potencjału
  • Od 2007 r. budowanie potencjału było znaczącą działalnością w ramach Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce. Działanie to ma na celu wzmocnienie potencjału i skuteczności UA oraz regionalnych wspólnot gospodarczych w planowaniu i prowadzeniu operacji pokojowych.
  • Celem długoterminowym jest sprawienie, by Instrument na rzecz Pokoju w Afryce był w stanie zapewniać pokój i bezpieczeństwo we własnym zakresie.
 • Szybkie reagowanie
  • Mechanizm szybkiego reagowania, poprzez finansowanie wczesnych etapów działań mających na celu zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów, pozwala na reagowanie na pilne kwestie.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od dnia 11 grudnia 2003 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja nr 3/2003 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wykorzystania zasobów EFR na rzecz utworzenia Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 108–111)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2007 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie realizacji 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE (Dz.U. L 152 z 13.6.2007, s. 1–13)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 617/2007 zostały włączone do dokumentu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

2007/461/WE: Decyzja nr 2/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. umożliwiająca wniesienie w ramach stosunków dwustronnych wkładów dodatkowych, którymi zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce (Dz.U. L 175 z 5.7.2007, s. 35)

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/322 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie realizacji 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 1–16)

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016

Top